Dravec - nedravec (monitoring a ochrana najmenej preskúmaného dravčieho druhu - včelára lesného)

Cieľový druh:
Včelár lesný (Pernis apivorus)
Téma:
druhová ochrana
Status:
pripravovaný