Dravé vtáky Slovenska vo fotografii

Názov programu:
Projekt mimo grantového kola
Donor:
Nadácia SPP
Téma:
veda a vzdelávanie
Status:

ukončený

Zahájenie:
23.2.2007
Ukončenie:
15.11.2007