nase sk dravce2

nase sk sovy2

Zoznam projektov

3D od ZSE - Dávame Domov Dravcom

3D od ZSE - Dávame Domov Dravcom

projekt spolupráce so skupinou ZSE

pre rok 2019

Program 3D od ZSE ZSEnew Logo 4je realizovaný od roku 2015 s veľkým úspechom, dosiahli sme množstvo skvelých výsledkov, zaznamenali mimoriadny záujem médií i verejnosti. Najviac aktivít realizujú naši členovia v rámci Malých členských projektov. V rámci 3D prebiehala aj kampaň Návrat orlov, zameraná na ochranu orla kráľovského.

V aktuálnom roku budeme pokračovať s vytváraním domovov pre dravce a sovy, s údržbou búdok a hniezd a monitoringom či adopciami opustených mláďat. Tešiť sa môžete na výsledky členských projektov, exkurzie, aktivity pre deti a napokon dravčí kalendár 2020, priebežné informácie budeme prinášať nižšie :)

 

Júl 2019:

Kontrolujeme búdky obsadené sokolom myšiarom a sokolom kobcovitým (červenonohým fešákom), aj v CHVÚ Sysľovské polia. Toto územie je dejiskom krátkeho videa z adopcie šiestich mláďat rôzneho veku do náhradných domovov.

 

 

18.6.2019: Plamienka driemavá v minulosti obývala takmer každú kostolnú vežu a poľnohospodársky dvor. Vidieť ju dnes je však veľká vzácnosť. Vďaka aktivitám odborníkov sa situácia mení k lepšiemu. Tento rok sa na štyroch lokalitách vyliahlo doposiaľ 17 mláďat a odborníci očakávajú ešte ďalšie prírastky tam, kde sú zatiaľ len vajíčka. V potrave plamienky driemavej prevládajú hlavne malé hlodavce ako hraboš poľný, myš domáca, nepohrdne ani potkanom. Táto sova tak poľnohospodárom prináša veľký úžitok. Viac informácií nájdete v tlačovej správe.

Plamienky v budke Monika Sofkova web

Foto: mláďatá plamienky driemavej v búdke, autorka: Monika Sofková.

14.6.2019: Na elektrické vedenia pri Siladiciach (okres Hlohovec) pribudlo začiatkom marca 20 búdok pre sokola myšiara, ktorý sa živí známym škodcom - hrabošom poľným. Podporujeme tak šetrnejší spôsob ochrany plodín. Pri kontrole búdok sme zistili, že sú plné života – hniezdia v nich sokoly myšiare. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

22.5.2019: Pripravili sme pre deti maľovanky s motívom šiestich Chránených vtáčích území na západnom Slovensku, s dôrazom na zaujímavé druhy, ktoré sú pod ochranou zákona. Maľovanky sú pripravné pre formát A4 – dve CHVÚ na jednom liste. Súčasťou materiálov je aj sprievodný text pre pedagógov, rodičov či iných záujemcov o jednotlivých CHVÚ (Dolné Považie, Dunajské luhy, Malé Karpaty, Záhorské Pomoravie, Sysľovské polia, Ostrovné lúky). Môžete si ich stiahnuť na tomto odkaze v dvoch verziách – s popisom druhov pre tých, ktorí vedia čítať a bez popisu druhov zakreslených v maľovankach. V prípade záujmu o väčšie rozlíšenie prosím píšte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

20.5.2019: Aktualizovali sme výsledky Malých členských projektov, nájdete ich tu.

 

prednaska Riflik

Foto: prezentácia Zsolta Riflika pre žiakov.

12.4.2019: S ornitológmi za vtáctvom Devínskej Kobyly
Príďte zistiť, aká rozmanitá je vtáčia ríša a príroda vôbec, oslávte s nami aj tohoročný Svetový deň sťahovavého vtáctva! Stretneme sa v sobotu 12. mája 2018 o 9:30 pri náučnej tabuli pri Sandbergu (z Devínskej Novej Vsi pôjdete po ulici Slovinec). Viac informácií nájdete tu alebo na plagáte nižšie:

 

Vtactvo Devinskej kobyly 2019

 

7.3.2019: V spolupráci so Západoslovenskou distribučnou, a.s. boli na elektrické stožiare umiestnené búdky. Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Budky2

25.1.2019: V SEV Dropie bola vypustená plamienka driemavá. Pri záchrane plamienky si veľmi ceníme vzájomnú spoluprácu s poľnohospodármi. Sprístupňujú nám priestory v hospodárskych budovách, do ktorých umiestňujeme búdky – „plamienkovníky“. Vletový otvor je ošetrený plechovým límcom, ktorý zabraňuje vniknutiu predátorov, najmä kún, do vnútra búdky. Tí predstavujú pre mláďatá v prvých dňoch najväčšie nebezpečenstvo. Búdky sme umiestnili vďaka podpore Západoslovenskej energetiky, a.s. prostredníctvom programu 3DodZSE (Dávame Domov Dravcom).

Video a tlačovú správu nájdete tu.

 22.2.2019: Sedem "Malých členských projektov" už prebieha. Viac informácií nájdete tu.

3D od ZSE - Dávame Domov Dravcom

3D od ZSE - Dávame Domov Dravcom

projekt spolupráce so skupinou ZSE

pre rok 2018

Program 3D od ZSE ZSEnew Logo 4je realizovaný od roku 2015 s veľkým úspechom, dosiahli sme množstvo skvelých výsledkov, zaznamenali mimoriadny záujem médií i verejnosti. Najviac aktivít realizujú naši členovia v rámci Malých členských projektov. V rámci 3D prebiehala aj kampaň Návrat orlov, zameraná na ochranu orla kráľovského.

V aktuálnom roku budeme pokračovať s vytváraním domovov pre dravce a sovy, s údržbou búdok a hniezd a monitoringom či adopciami opustených mláďat. Tešiť sa môžete na výsledky členských projektov, súťaž pre všetkých fotografov, zaujímavé a poučné videá, exkurzie, aktivity pre deti a napokon dravčí kalendár 2019, priebežné informácie nájdete nižšie :)

 

Čo sa práve deje 

12.9.2018: Deväť mladých orliakov morských opustilo vďaka Malému členskému projektu hniezda na Podunajsku. Viac informácií nájdete tu.

16.8.2018: Mláďatá kaní popolavých sme zachránili v hodine dvanástej. Viac informácií nájdete tu.

Video zachránených mláďat:

 

 

24.6.2018: Podujatia "Rieka a dravce" - Slnovrat na Dunaji - sa zúčastnilo približne 25 detí a 20 rodičov. Prednáška bola zameraná na ochranu dravcov, hlavne na orliaky morské. S deťmi a rodičmi sme sa potom vybrali ku sútoku Dunaja a Váhu. Fotografie nájdete tu.

1.6.2018: V rámci Slnovratu na Dunaji uskutočníme prednášku a exkurziu so zameraním na ochranu orliaka morského. Radi vás uvidíme 22. a 23. júna v Kolárove, viac informácií nájdete tu.

orliak morsky JChavko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orliak morský, foto: Jozef Chavko

 

25.5.2018: Devínski letci - s ornitológmi za vtáctvom Devínskej Kobyly. Príďte zistiť, aká rozmanitá je vtáčia ríša a príroda vôbec, oslávte s nami aj tohoročný Medzinárodný deň sťahovavého vtáctva!
Stretneme sa v sobotu 12. mája 2018 o 9:30 pri náučnej tabuli pri Sandbergu (z Devínskej Novej Vsi pôjdete po ulici Slovinec). Všetky potrebné informácie nájdete tu.

24.4.2018: Fotografie z Dňa Zeme v Koši nájdete tu.

18.4.2018:  V centre Hornonitrianskej kotliny, medzi Novákmi, obcou Koš a mestom Prievidza dochádza od roku 1985 vplyvom podpovrchovej ťažby hnedého uhlia k postupným poklesom terénu, zavodneniu a vytváraniu rozmanitých mokraďových stanovíšť. Mokrade plnia úlohu hniezdísk, lovísk a odpočinkových miest na migračných trasách pre rôzne druhy vtákov, v tejto lokalite bol preukázaný výskyt až 187 druhov. Odborníci tu pri príležitosti Dňa Zeme pripravili exkurziu pre verejnosť, bude sa konať 21. apríla pri Košských mokradiach.Viac informácií nájdete tu.

19.3.2018: Pozývame Vás na pozorovanie vtáctva neďaleko Prievidze. Podrobnejšie informácie nájdete tu.

Kos 3D 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.3.2018: Aj tento rok sme podporili havraniu kolóniu v Tvrdošovciach. Ako súvisia havrany s dravcami? Spolu s ostatnými krkavcovitými druhmi vtákov ako vrana či straka sú nezastupiteľnými staviteľmi hniezd. Sokoly ani sovy si tie svoje postaviť nedokážu a s obľubou obsadia tieto vtáčie hniezda. Tak to zariadila príroda a našim cieľom je obnova týchto prirodzených mechanizmov, bez nutnosti zásahu človeka. Viac informácií nájdete tu.

Tvrdosovce 180315 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2018: Milovníci vtáctva sú zaneprázdnení aj v zime, prečo je tomu tak, zistíte tu.

Ochrana orla kráľovského znížením človekom spôsobenej úmrtnosti v panónskom regióne

Názov projektu: Ochrana orla kráľovského znížením človekom spôsobenej úmrtnosti v panónskom regióne

Kód projektu: LIFE15 NAT/HU/000902

Skratka: PannonEagleLife

Názov programu: Program LIFE

Hlavný donor: Európska komisia

Koordinujúci príjemca: MME Bird Life Hungary

Pridružení príjemcovia:

 • Ochrana dravcov na Slovensku (Raptor Protection of Slovakia)
 • Východoslovenská distribučná, a.s.
 • Hortobágy National Park Directorate
 • Kiskunság National Park Directorate
 • Česká společnost ornitologická
 • Ministerstvo životního prostředí (Ministry of the Environment of the Czech Republic)
  Bird Life Österreich
 • Umweltverband WWF Österreich / WWF Austria
 • Institute for Nature Conservation of Vojvodina Province
 • Bird Protection and Study Society of Serbia (Društvo za zaštitu i proučavanje pticab Srbije)

Téma: druhová ochrana, vtáčia kriminalita, obnova biotopov

Status: aktuálny

Zahájenie: 01.10.2016

Ukončenie: 31.03.2022

Stránka projektu:

Projekt sa realizuje v piatich krajinách v chránených vtáčích územiach s nasledovnou lokalizáciou:

PannonEagleLife1

Na Slovensku sa projekt realizuje v deviatich chránených vtáčích územiach:

PannonEagleLife2

Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu PannonEagleLife je zvýšenie populácie orla kráľovského v panónskom regióne prostredníctvom výrazného zníženia mortality spôsobenej v dôsledku prenasledovania človekom.

Prenasledovanie orla kráľovského, najmä ilegálne trávenie predstavuje hlavné ohrozenie druhu v Panónskom regióne, ktoré zapríčiňuje až 30% (známych) úmrtí.

Rovnaké nebezpečenstvo hrozí ďalším chránených druhom dravcov, napríklad sokolovi rárohovi, ktorý je z tohto dôvodu druhým cieľovým druhom projektu: všetky opatrenia na obmedzenie vtáčej kriminality priamo ovplyvnia aj tento druh.

Na základe identifikovaných hrozieb a problémov boli formulované nasledujúce konkrétne ciele, splnenie ktorých napomôže zvládnuť rastúci výskyt konfliktov medzi človekom a orlom kráľovským v regióne:

 1. Znížiť priame nepriaznivé dopady prenasledovania (prípadov prenasledovania) na populáciu orla kráľovského v panónskom regióne
 2. Zvýšiť šancu na odhaľovanie nelegálnych aktivít a vynesenie precedentných rozsudkov v prípadoch prenasledovania vtáctva
 3. Zvýšiť informovanosť zainteresovaných strán o nadhodnotených vplyvoch dravých vtákov na poľovnú zver/živočíchy a o alternatívnych metódach poľovného hospodárenia, ktoré sú priaznivé pre orla kráľovského
 4. Zvýšiť informovanosť verejnosti o význame ochrany orla kráľovského a o možných dôsledkoch prenasledovania.

Všetky ciele projektu budú splnené prostredníctvom nasledujúcich 13 aktivít:

3D od ZSE - Dávame Domov Dravcom

3D od ZSE - Dávame Domov Dravcom

projekt spolupráce so skupinou ZSE

pre rok 2017

Program 3D od ZSE ZSEnew Logo 4je realizovaný od roku 2015 s veľkým úspechom, dosiahli sme množstvo skvelých výsledkov, zaznamenali veľký záujem médií i verejnosti. Najviac aktivít realizujú naši členovia v rámci Malých členských projektov. V rámci 3D prebiehala aj kampaň Návrat orlov, zameraná na ochranu orla kráľovského.

 

Zhrnutie roku 2017 do pár riadkov bude náročné, pretože aktivít a výstupov bolo nesmierne množstvo :) Kontrolovalo a udržiavalo sa bezmála 400 búdok a hniezd, podporili sa zimné sčítania i hniezdny monitoring a adopcie mláďat. Stovky mláďat dostali krúžok, aby sme sa viac dozvedeli o ich pohybe, potrebách a tým zlepšili ich ochranu. Špeciálnu pozornosť si zasluhujú projekty členov - zachránené kane popolavé, dokázané hniezdenie plamienky na Podunajsku, monitoring haje červenej, limity rozšírenia orla krikľavého a mnohé ďalšie témy. 12 tlačových správ priblížilo verejnosti prácu Ochrany dravcov na Slovensku a podporu zo strany Západoslovenskej energetiky, a.s.. Zimné sčítanie dravcov, úžasný návrat okrúžkovaných mláďat sokola červenonohého, úspešné vyhniezdenie plamienky driemavej a kane popolavej, nápady, ako pomôcť kuvikovi a aj sokolovi myšiarovi v mestách či pozvánky na exkurzie zaujali médiá i verejnosť.

Nižšie nájdete priebežné výsledky, obdiv patrí všetkým našim členom a priaznivcom, ktoré sa o ne pričinili!

 

Čo sa práve deje 

20.12.2017: Pripravili sme praktickú príručku pre staviteľa búdok, nájdete ju tu.

4.12.2017: Exkurzia na Hrušovskej zdrži sa na naozaj vydarila. Článok nájdete tu.

 

 

29.11.2017: Pri Bratislave zimujú tisícky vtákov, ktoré môžete už čoskoro uvidieť na exkurzii. Tlačovú správu nájdete tu.

25.11.2017: Aj toto kŕmidlo vyrobili zamestnanci ZSE počas nášho workshopu:

Krmidlo 3D

 

Video z výroby kŕmidiel:

 

13.11.2017: Ďalšia exkurzia pre verejnosť sa bude konať 2. decembra 2017. Pozvánku nájdete tu.

2.11.2017: Vtáčie búdky vyrábali aj zamestnanci ZSE. Viac fotiek a info nájdete tu.

IMGP9168

Video z vyrábania búdok nájdete tu:

7.9.2017: Kuvikov ubúda - pomôcť môže každý. Aj vďaka projektu 3D od ZSE sme mohli pripraviť pre kuviky búdky. Ako môžete pomôcť Vy, sa dozviete tu.

Špeciálna búdka pre kuvika:

BudkaPreKuvika KristianBacsa 2016

22.8.2017: Radosť po 10 rokoch - ohrozené kane vychovali 11 mláďat. Viac info tu.

18.7.2017: Výsledky súťaže okrídlených návštevníkov na oknách - sokolov myšiarov - nájdete tu.

13.7.2017: Našli sme poklad v obilí - viac info tu :-)

 

Mláďatá v hniezde. Foto M. Noga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.6.2017: O návrate našej najobľúbenejšej sovy na Podunajsko píšeme v tlačovej správe tu.

25.5.2017: Máte na balkóne sokola myšiara? Zapojte sa do našej súťaže tu.

 

Stano Kovac sokol mysiar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.5.2017: Druhý májový víkend už tradične patril exkurzii pre verejnosť, ktorá sa konala pri príležitosti Medzinárodného dňa sťahovavého vtáctva a tento rok i 25. výročia finančného programu Európskej Komisie LIFE. Viac informácií nájdete tu. Ako výborne sme sa mali, nájdete vo fotogalérii tu.

13.2.2017: Vydali sme tlačovú správu k exkurzii, ktorá sa konala v rámci programu 3D od ZSE. Nájdete ju tu.

11.2.2017: Exkurzie "Orliak morský - najväčší spomedzi dravcov" sa zúčastnilo takmer 200 záujemcov.

 

Exkurzia zdrz 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Ivana Valachová

15.1.2017: Na február sme pre vás pripravili exkurziu – pozorovanie nášho najväčšieho dravca. Stretneme sa 11. februára 2017 na Hrušovskej zdrži. Všetky informácie nájdete tu.

12.1.2017: začiatok januára patrí medzinárodnému sčítavaniu dravcov. O monitoringu haje červenej sa dočítate v tlačovej správe tu, o sčítavaní orliaka morského, sokola rároha a orla kráľovského sa dočítate tu.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.