nase sk dravce2

nase sk sovy2

Aktuality 2020

Aktuality 2020

Sovie pytačky

Obr.č.6 Prekvapený samec záletník titulkaVždy sa tešíme na marec, kedy sa najlepšie dohľadávajú hniezdne dutiny kuvičkov vrabčích. Keď pár hodín pri nich posedíme, zakaždým niečím novým prekvapia.

Tento raz asi za tri hodiny pozorovania 8. marca samec ukazoval samici dve dutiny a došlo tri krát k páreniu. No tretí raz to bolo s iným samcom!

Čítať ďalej...

Graffiti chráni vtáctvo – výskum úhynov na presklených zastávkach

agem kolaz zmensenePočas víkendu na prelome februára a marca 2020 prebehol 41. zjazd ornitológov Sliezska. Jeden z príspevkov sa týkal aj o dnes stále aktuálnejšej témy – výskumu vplyvu sklenených prekážok na mortalitu vtákov. Výsledky potvrdzujú mimoriadne nebezpečenstvo presklených plôch pre vtáctvo. Znečistenie týchto plôch (napríklad graffiti), často nepríjemné ľudskému oku, prispieva podľa štúdie k zvýšeniu viditeľnosti a tým aj bezpečnosti pre operence.

Čítať ďalej...

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

RPS - Ochrana dravcov na Slovensku