nase sk dravce2

nase sk sovy2

Supy si svoju zlú povesť nezaslúžia

1200px Aegypius monachus

V španielčine, taliančine, portugalčine a angličtine má výraz „sup“ dva hlavné významy:

1. Podstatné meno. Dravý vták s rozpätím krídiel okolo dvoch metrov, obnaženým krkom obklopeným golierom z dlhých, úzkych a pružných pierok, telom hnedožltej farby, tmavým perím s bielym pruhom na každom krídle, živiaci sa zdochlinami a žijúci v kŕdľoch.

2. Nenásytná alebo bezohľadná osoba.

Žiaľ, supy sú často zaškatuľkované ako temné či morbídne. Vo výskume BirdLife International až 75% opýtaných povedalo, že supov vnímajú ako „hrobárov v prírode“.

Supy si však svoju zlú povesť nezaslúžia. 

Usadení na vrchole potravinového reťazca, supy sú v prírode upratovacou čatou. Vďaka svojmu zdochlinovému jedálničku zabraňujú šíreniu chorôb spôsobených zahnívaním uhynutých tiel. Supy taktiež pomáhajú pastierom dobytka a to nielen tým, že im takto čistia polia, ale aj preto, že každoročne eliminujú potrebu spracovania a spaľovania tisícov ton zvieracích zvyškov.

Vďaka tejto bezplatnej upratovacej službe každý rok ušetríme milióny eur za spravovanie odpadu a na dôvažok sa vyhneme potenciálnym emisiám stoviek tisícov ton CO2.

Každopádne, supy vymierajú.

Za posledných 30 rokov sa počty supov v západnej Afrike mimo chránených území znížili o 95%. Až 75% všetkých supov sa rúti k vyhynutiu. 16 z 23 druhov žijúcich na našej planéte je ohrozených. V 90-tych rokoch bolo 99% supov žijúcich na Indickom subkontinente vyhubených. Ich populácia v Indii, Pakistane, Nepále a Iráne sa síce pozvoľna spamätáva, no stále ešte ani zďaleka nie je na svojej niekdajšej úrovni.

Väčšina supov z EU – viac než 80% - sa nachádza v Španielsku, ale významné populácie majú aj Portugalsko a Taliansko. Druhy, ktoré sa tu nachádzajú, sú hlavne sup tmavohnedý a sup bielohlavý, ale dá sa tu nájsť tiež bradáň žltohlavý. Vo svete, kde sú supy ohrozené, majú vlády Španielska, Talianska a Portugalska spoločne s EU obnovenú zodpovednosť za zaistenie zdravia európskej populácie supov. V plnení tejto úlohy sa im v súčasnosti nedarí: európske supy ohrozuje toxická hrozba v podobe veterinárskeho lieku diklofenak, ktorý hoci je neškodný pre ľudí a statok, je smrteľný pre dravé vtáctvo. V skutočnosti je diklofenak zodpovedný za vyhynutie supov v Ázii.

K dispozícii sú aj cenovo porovnateľné alternatívy k diklofenaku, ktoré sú pre dravé vtáky bezpečné. Zakázanie tohto nebezpečného lieku v EU by preto malo byť otázkou zdravého rozumu a politickej vôle. Je možné to dosiahnuť.

Pomôžte nám svojim podpisom v petícii za zákaz diklofenaku TU!

Pozn.: Text je prekladom z originálu, zverejneného na stránke kampane v angličtine, kde nájdete všetky potrebné informácie. Preklad: Rastislav Kachnič

Zdroj fotografie: www.audubon.org

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

RPS - Ochrana dravcov na Slovensku