Hľadáme nových kolegov pre zaujímavý projekt

Ochrana dravcov na Slovensku hľadá  odborníkov pre medzinárodný projekt „Ochrana orla kráľovského znížením mortality spôsobenej človekom v Panónskom regióne“ ( projekt Pannon Eagle, LIFE15NAT/HU/000902).

Prenasledovanie dravých vtákov človekom, vrátane ilegálneho trávenia dravcov je významným faktorom zvyšujúcim ich mortalitu. V prípade orla kráľovského trávenie predstavuje hlavné ohrozenie druhu v Panónskom regióne, ktoré zapríčiňuje až 30% (známych) úmrtí.

Projekt PannonEagle reaguje na tieto hrozby. Jeho hlavným cieľom je zvýšenie populácie orla kráľovského v panónskom regióne prostredníctvom výrazného zníženia mortality spôsobenej v dôsledku prenasledovania človekom. Ďalším cieľovým druhom projektu je sokol rároh. Projekt je financovaný prostredníctvom Finančného nástroja Európskej únie pre životné prostredie (LIFE).

Hľadáme odborníkov pre nasledujúce pozície:

Expert pre vtáčiu kriminalitu – bude sa podieľať na odhaľovaní a vyšetrovaní prípadov vtáčej kriminality s osobitným zameraním na trávenie dravých vtákov, a budovaní kapacít pre takúto činnosť.

Viac informácií o pozícii nájdete nižšie:

Ekológ - expert v oblasti obnovy a manažmentu biotopov, bude zodpovedný za koordináciu obnovy biotopov pod elektrickými vedeniami v CHVÚ Košická kotlina, Slanské vrchy a Ondavská rovina tak, aby boli vhodné pre drobnú zver aj dravce

Viac informácií o pozícii nájdete nižšie:

Odborník pre ochranu dravých vtákov – bude zodpovedný za realizáciu konkrétnych opatrení pre ochranu orla kráľovského a sokola rároha v chránených vtáčích územiach vyhlásených pre ich ochranu a monitoring.

Viac informácií o pozícii nájdete nižšie:

V prípade záujmu o niektorú z pozícií pošlite motivačný list, životopis vo formáte EUROPASS a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, všetko v anglickom jazyku a v elektronickej podobe na adresy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. najneskôr do 11.11.2016.

Viac informácií o projekte nájdete tu.


Pozícia: Expert pre vtáčiu kriminalitu

Požadované vzdelanie a prax:

vysokoškolské II. alebo III. stupňa

minimálne 3 roky praxe v oblasti náplne práce

Znalosti/ oprávnenia:

 • Odborné znalosti v oblasti náplne práce
 • Prehľad o legislatíve a inštitucionálnom usporiadaní v oblasti o ochrany prírody
 • Prehľad o organizácii a kompetenciách štátnej správy v oblasti náplne práce
 • Plynulá znalosť slovenského jazyka
 • Znalosť anglického jazyka na úrovni „pokročilý“ (verbálny aj písomný prejav min na úrovni C1)
 • MS Office - dobrá používateľská úroveň
 • Živnosť
 • Vodičský preukaz skupiny B
 • Znalosť maďarského alebo nemeckého jazyka výhodou
 • Skúsenosti s koordinovaním tímu výhodou
 • Znalosť GIS - dobra používateľská úroveň- výhodou

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Schopnosť samostatnej práce a schopnosť porozumieť a osvojiť si záväzky vyplývajúce z projektu
 • Aktívny záujem o problematiku projektu
 • Koncepčný prístup
 • Schopnosť pracovať v časovom strese
 • Schopnosť riešenia konfliktov a problémov
 • Schopnosť verbálnej aj písomnej komunikácie podľa zaužívaných konvencií s projektovými partnermi, záujmovými skupinami, úradmi, inštitúciami na Slovensku aj v zahraničí
 • Iniciatívnosť, asertívnosť a kreatívne myslenie (vynaliezavosť a tvorivosť),
 • Schopnosť získavať nové poznatky a zručnosti a adaptovať sa na nové výzvy
 • Schopnosť improvizácie
 • Časová flexibilita
 • Ochota cestovať
 • Záujem o činnosť organizácie, lojalita

Pracovné úlohy:

 • Podieľanie sa na odhaľovaní a vyšetrovaní prípadov vtáčej kriminality s osobitným zameraním na trávenie dravých vtákov
 • Spolupráca s Policajným zborom SR pri výcviku špecializovaných služobných psov a ich zavedení do policajnej praxe
 • Koordinácia a podieľanie sa na príprave postupov (obhliadka miesta činu, policajné vyšetrovanie a veterinárne patologické vyšetrenie) na odhaľovanie a vyšetrovanie prípadov vtáčej kriminality s osobitným zameraním na trávenie dravých vtákov
 • Koordinácia a podieľanie sa na vytvorení systému ohlasovania prípadov vtáčej kriminality a tvorbe národnej a regionálnej databázy vtáčej kriminality
 • Pravidelná aktualizácia regionálnej a národnej databázy prípadov vtáčej kriminality a spracovávanie výstupov v podobe informácií a správ o stave vtáčej kriminality
 • Aktívne vystupovať na workshopoch pre štátnu správu, pracovníkov Štátnej ochrany prírody SR, políciu, právnikov a veterinárov a aktívne na nich vystupovať
 • Aktívna účasť na odbornom programe medzinárodného workshopu zameraného na elimináciu trávenia dravých vtákov
 • Prezentácia výsledkov projektu na odbornej aj populárnej úrovni
 • Aktívne vystupovať na informačných stretnutiach a workshopoch pre kľúčové záujmové skupiny (poľovníkov, chovateľov holubov, farmárov)
 • Podieľanie sa na spolupráci s inými projektmi LIFE aj inými projektmi
 • Podieľanie sa na príprave školiacich a informačných materiálov v rámci projektu
 • Pravidelná príprava informácií pre webstránku projektu, médiá a sociálne siete v oblasti svojej činnosti
 • Spolupráca pri príprave iných komunikačných a informačných výstupov v rámci projektu
 • Účasť na pracovných stretnutiach na Slovensku aj v zahraničí
 • Príprava vstupov do správ o realizácii projektu
 • Vytváranie a archivovanie fotodokumentácie projektu v oblasti pracovnej náplne
 • Iné úlohy súvisiace s realizáciou, prezentáciou a hodnotením projektu

Výhody pozície:

 • Pracovné miesto s možnosťou odborného rastu a získavania nových zručností
 • Práca v príjemnom a dynamickom kolektíve
 • Pružný pracovný čas, možnosť práce z domu na základe dohody

Termín nástupu: 1.1.2017

Charakter práce: Práca na mandátnu zmluvu na dobu určitú do 31.3. 2022

Rozsah práce: minimálne 420 dní v uvedenom období, z toho v rokoch 2017 a 2018 minimálne 260 dní

Miesto práce: sídlo RPS, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava a CHVÚ Košická kotlina, CHVÚ Malé Karpaty, CHVÚ Záhorské Pomoravie, CHVÚ Úľanská mokraď, CHVÚ Slanské vrchy, CHVÚ Slovenský kras, CHVÚ Tribeč, CHVÚ Ondavská rovina, CHVÚ Špačinsko-nižnianské polia

V prípade záujmu o túto pozíciu pošlite motivačný list, životopis vo formáte EUROPASS a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, všetko v anglickom jazyku a v elektronickej podobe na adresy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. najneskôr do 11.11.2016.

Doplňujúce informácie: Doplňujúce informácie v prípade potreby poskytne Zuzana Guziová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Interview s vybranými kandidátmi sa uskutoční priebežne v termíne do 15.11.2016 v sídle organizácie.

Stručná charakteristika organizácie

Ochrana dravcov na Slovensku je občianske združenie, ktoré sa zaoberá ochranou a monitoringom dravých vtákov a sov, znižovaním vtáčej kriminality a širšími aktivitami v oblasti ochrany prírody a biodiverzity.

Adresa:

Ochrana dravcov na Slovensku,  
Kuklovská 5, 
841 04 Bratislava, 
www.dravce.sk


Pozícia: Ekológ (expert v oblasti obnovy a manažmentu biotopov)

Požadované vzdelanie a prax:

vysokoškolské II. alebo III. stupňa

minimálne 3 roky praxe v oblasti náplne práce

Znalosti/ oprávnenia:

 • Odborné znalosti v oblasti náplne práce
 • Prehľad o legislatíve a inštitucionálnom usporiadaní v oblasti o ochrany prírody
 • Prehľad o organizácii a kompetenciách štátnej správy v oblasti náplne práce
 • Plynulá znalosť slovenského jazyka
 • Znalosť anglického jazyka na úrovni „pokročilý“ (verbálny aj písomný prejav min na úrovni C1)
 • MS Office - dobrá používateľská úroveň
 • Znalosť GIS - dobra používateľská úroveň
 • Živnosť
 • Vodičský preukaz skupiny B
 • Znalosť maďarského alebo nemeckého jazyka výhodou
 • Skúsenosti s koordinovaním tímu výhodou

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Schopnosť samostatnej práce a schopnosť porozumieť a osvojiť si záväzky vyplývajúce z projektu
 • Aktívny záujem o problematiku projektu
 • Koncepčný prístup
 • Schopnosť pracovať v časovom strese
 • Schopnosť riešenia konfliktov a problémov
 • Schopnosť verbálnej aj písomnej komunikácie podľa zaužívaných konvencií s projektovými partnermi, záujmovými skupinami, úradmi, inštitúciami na Slovensku aj v zahraničí
 • Iniciatívnosť, asertívnosť a kreatívne myslenie (vynaliezavosť a tvorivosť),
 • Schopnosť získavať nové poznatky a zručnosti a adaptovať sa na nové výzvy
 • Schopnosť improvizácie
 • Časová flexibilita
 • Ochota cestovať
 • Záujem o činnosť organizácie, lojalita

Pracovné úlohy :

 • Koordinácia obnovy biotopov pod elektrickými vedeniami v CHVÚ Košická kotlina, Slanské vrchy a Ondavská rovina tak, aby boli vhodné pre drobnú zver aj dravce
 • Vypracovanie odborných podkladov pre výber projektanta pre obnovu biotopov, kontrola výstupu
 • Podieľanie sa na formulovaní odborných podkladov pre výber subjektov, ktoré budú realizovať obnovu biotopov
 • Koordinácia a monitoring stavu realizácie projektov obnovy
 • Obstaranie všetkých potrebných súhlasov od vlastníkov a užívateľov dotknutých pozemkov ako aj potrebných povolení
 • Koordinácia a podieľanie sa na monitoringu vplyvu obnovy biotopov na stav drobnej poľovnej zveri
 • Prezentácia výsledkov projektu na odbornej aj populárnej úrovni
 • Podieľanie sa na spolupráci s inými projektmi LIFE aj inými projektmi
 • Podieľanie sa na príprave školiacich a informačných materiálov v rámci projektu
 • Aktívne vystupovať na informačných stretnutiach a workshopoch pre kľúčové záujmové skupiny (poľovníkov, chovateľov holubov, farmárov)
 • Pravidelná príprava informácií pre webstránku projektu, médiá a sociálne siete v oblasti svojej činnosti
 • Spolupráca pri príprave iných komunikačných a informačných výstupov v rámci projektu
 • Účasť na pracovných stretnutiach na Slovensku aj v zahraničí
 • Príprava vstupov do správ o realizácii projektu
 • Vytváranie a archivovanie fotodokumentácie projektu v oblasti pracovnej náplne
 • Iné úlohy súvisiace s realizáciou, prezentáciou a hodnotením projektu

Výhody pozície:

 • Pracovné miesto s možnosťou odborného rastu a získavania nových zručností
 • Práca v príjemnom a dynamickom kolektíve
 • Pružný pracovný čas, možnosť práce z domu na základe dohody

Termín nástupu: 1.1.2017

Charakter práce: Práca na mandátnu zmluvu na dobu určitú do 31.3. 2022

Rozsah práce: minimálne 260 dní v uvedenom období z toho v rokoch 2017 a 2018 minimálne 160 dní

Miesto práce: sídlo RPS, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava a CHVÚ Košická kotlina, CHVÚ Malé Karpaty, CHVÚ Záhorské Pomoravie, CHVÚ Úľanská mokraď, CHVÚ Slanské vrchy, CHVÚ Slovenský kras, CHVÚ Tribeč, CHVÚ Ondavská rovina, CHVÚ Špačinsko-nižnianské polia

V prípade záujmu o túto pozíciu pošlite motivačný list, životopis vo formáte EUROPASS a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, všetko v anglickom jazyku a v elektronickej podobe na adresy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. najneskôr do 11.11.2016.

Doplňujúce informácie: Doplňujúce informácie v prípade potreby poskytne Zuzana Guziová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Interview s vybranými kandidátmi sa uskutoční priebežne v termíne do 15.11.2016 v sídle organizácie.

Stručná charakteristika organizácie

Ochrana dravcov na Slovensku je občianske združenie, ktoré sa zaoberá ochranou a monitoringom dravých vtákov a sov, znižovaním vtáčej kriminality a širšími aktivitami v oblasti ochrany prírody a biodiverzity.

Adresa:

Ochrana dravcov na Slovensku, 
Kuklovská 5, 
841 04 Bratislava, www.dravce.sk


Pozícia: Odborník pre ochranu dravých vtákov

Požadované vzdelanie a prax:

vysokoškolské II. alebo III. stupňa

minimálne 3 roky praxe v oblasti náplne práce

Znalosti/ oprávnenia:

 • Odborné znalosti v oblasti náplne práce
 • Prehľad o legislatíve a inštitucionálnom usporiadaní v oblasti o ochrany prírody
 • Prehľad o organizácii a kompetenciách štátnej správy v oblasti náplne práce
 • Plynulá znalosť slovenského jazyka
 • Znalosť anglického jazyka na úrovni „pokročilý“ (verbálny aj písomný prejav min na úrovni C1)
 • MS Office - dobrá používateľská úroveň
 • Znalosť GIS - dobra používateľská úroveň
 • Živnosť
 • Vodičský preukaz skupiny B
 • Znalosť maďarského alebo nemeckého jazyka výhodou
 • Skúsenosti s koordinovaním tímu výhodou

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Schopnosť samostatnej práce a schopnosť porozumieť a osvojiť si záväzky vyplývajúce z projektu
 • Aktívny záujem o problematiku projektu
 • Koncepčný prístup
 • Schopnosť pracovať v časovom strese
 • Schopnosť riešenia konfliktov a problémov
 • Schopnosť verbálnej aj písomnej komunikácie podľa zaužívaných konvencií s projektovými partnermi, záujmovými skupinami, úradmi, inštitúciami
 • na Slovensku aj v zahraničí
 • Iniciatívnosť, asertívnosť a kreatívne myslenie (vynaliezavosť a tvorivosť),
 • Schopnosť získavať nové poznatky a zručnosti a adaptovať sa na nové výzvy
 • Schopnosť improvizácie
 • Časová flexibilita
 • Ochota cestovať
 • Záujem o činnosť organizácie, lojalita

Pracovné úlohy :

 • Podieľanie sa na príprave postupov pre obhliadku miesta činu, policajné vyšetrovanie a veterinárne patologické vyšetrenie
 • Aktívne vystupovanie na workshopoch pre pracovníkov štátnej správy, Štátnej ochrany prírody, políciu, právnikov a veterinárov
 • Podieľanie sa na odhaľovaní a vyšetrovaní prípadov vtáčej kriminality s osobitným dôrazom na trávenie dravých vtákov
 • Koordinácia a podieľanie sa na strážení a kontrole ohrozených hniezdisk/hniezd
 • Koordinácia vytvorenia a prevádzkovania bezpečných krmovísk pre orlov
 • Vybavenie všetkých súhlasov a povolení súvisiacich s náplňou práce
 • Podieľanie sa na vytvorení bezpečných hniezdnych príležitostí
 • Spolupráca pri rehabilitácii zranených jedincov a koordinácia výstavby voliéry v Záchrannej stanici v Ratnovciach
 • Koordinácia a podieľanie sa na monitoringu dopadov projektu
 • Monitoring mortality dospelých jedincov orla kráľovského prostredníctvom analýz DNA
 • Monitoring mortality juvenilných jedincov orla kráľovského pomocou satelitnej telemetrie
 • Spolupráca pri vypracovaní PVA pre orla kráľovského v Panónskom regióne
 • Spolupráca pri aktivitách zameraných na zvyšovanie povedomia zainteresovaných skupín
 • Aktívne vystupovanie na workshopoch pre kľúčové záujmové skupiny (poľovníkov, chovateľov holubov, farmárov)
 • Aktívna účasť na odbornom programe medzinárodného workshopu zameraného na elimináciu trávenia dravých vtákov
 • Prezentácia výsledkov projektu na odbornej aj populárnej úrovni
 • Podieľanie sa na spolupráci s inými projektmi LIFE aj inými projektmi
 • Podieľanie sa na príprave školiacich a informačných materiálov v rámci projektu
 • Pravidelná príprava informácií pre webstránku projektu, médiá a sociálne siete v oblasti svojej činnosti
 • Spolupráca pri príprave iných komunikačných a informačných výstupov v rámci projektu
 • Účasť na pracovných stretnutiach na Slovensku aj v zahraničí
 • Príprava vstupov do správ o realizácii projektu
 • Vytváranie a archivovanie fotodokumentácie projektu v oblasti pracovnej náplne
 • Iné úlohy súvisiace s realizáciou, prezentáciou a hodnotením projektu

Výhody pozície:

 • Pracovné miesto s možnosťou odborného rastu a získavania nových zručností
 • Práca v príjemnom a dynamickom kolektíve
 • Pružný pracovný čas, možnosť práce z domu na základe dohody

Termín nástupu: 1.1.2017

Charakter práce: Práca na mandátnu zmluvu na dobu určitú do 31.3. 2022

Rozsah práce: minimálne 500 dní v uvedenom období z toho v rokoch 2017 a 2018 minimálne 280 dní

Miesto práce: sídlo RPS, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava a CHVÚ Košická kotlina, CHVÚ Malé Karpaty, CHVÚ Záhorské Pomoravie, CHVÚ Úľanská mokraď, CHVÚ Slanské vrchy, CHVÚ Slovenský kras, CHVÚ Tribeč, CHVÚ Ondavská rovina, CHVÚ Špačinsko-nižnianské polia

V prípade záujmu o túto pozíciu pošlite motivačný list, životopis vo formáte EUROPASS a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, všetko v anglickom jazyku a v elektronickej podobe na adresy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. najneskôr do 11.11.2016.

Doplňujúce informácie: Doplňujúce informácie v prípade potreby poskytne Zuzana Guziová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Interview s vybranými kandidátmi sa uskutoční priebežne v termíne do 15.11.2016 v sídle organizácie.

Stručná charakteristika organizácie

Ochrana dravcov na Slovensku je občianske združenie, ktoré sa zaoberá ochranou a monitoringom dravých vtákov a sov, znižovaním vtáčej kriminality a širšími aktivitami v oblasti ochrany prírody a biodiverzity.

Adresa:

Ochrana dravcov na Slovensku, 
Kuklovská 5, 
841 04 Bratislava, www.dravce.sk