Ako môže informovaná verejnosť pomôcť pri záchrane poranených živočíchov

Donor: Štátna ochrana prírody SR
Téma: veda a vzdelávanie
Status: ukončený
Rok realizácie: 2001