Záchrana hniezd kaní popolavých (záchrana žatvou ohrozených hniezd vzácneho druhu dravca)

Cieľový druh:
Kaňa popolavá (Circus pygargus)
Téma:
druhová ochrana
Status:
pripravovaný