nase en dravce2

nase en sovy2

Uncategorised

SEPS logotypnazov positive color RGB

Spoločnosť SEPS, a.s. dlhodobo podporuje aktivity na ochranu dravcov a sov žijúcich vo voľnej prírode a ich popularizáciu, napríklad prostredníctvom podpory publikácie časopisov Dravce a sovy a Raptor Journal, či praktickými opatreniami na ochranu dravcov a sov.

S radosťou pozývame všetkých členov RPS na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 21. novembra 2015 (sobota) v Penzióne Medvedica a bude sa niesť v znamení osláv 40 rokov od založenia organizácie v roku 1975.

Čaká vás správa o činnosti sekretariátu, výsledky pracovných skupín, odborné prednášky a večerný program pri pečenom prasiatku a iných dobrotách a tiež darčeky pre vás ☺ Na tohoročnej členskej schôdzi sa budú konať aj voľby do orgánov RPS a tiež budeme schvaľovať nové znenie Stanov organizácie. Presný časový rozpis bude zverejnený a rozoslaný prihláseným účastníkom v dostatočnom predstihu pred členskou schôdzou ☺

Aby sme všetko stihli zariadiť a pripraviť, potrebujeme vedieť, či sa schôdze zúčastníte, kedy prídete a odídete, či a čo budete chcieť jesť ☺ Na základe vyplnenej prihlášky vám bude ubytovanie aj strava rezervované len predbežne – objednávku je potrebné potvrdiť a uhradiť počas registrácie v sobotu ráno (tí ktorí prídu v piatok potvrdia a uhradia objednávku v piatok), kedy si tiež budete môcť vybrať z dvoch ponúk sobotňajšieho obedu. V opačnom prípade si prosím dohodnite ubytovanie a stravu individuálne v penzióne.

Ubytovať sa môžete v piatok od 16:00. Pre optimálne rozdelenie izieb, vzhľadom na požiadavky penziónu, budú účastníci rozdelení do izieb podľa počtu nocí, na ktoré sa ubytujú. Ďakujeme za pochopenie ☺

Super akcia! ☺ Ak najneskôr do 15. novembra uhradíte členský príspevok na rok 2016, dostanete od nás na členskej schôdzi zdarma exkluzívny dravčí a soví kalendár, vydaný pri príležitosti 40. výročia RPS ☺ (10 eur (7 pre dôchodcov a študentov), účet SK55 1100 0000 0026 2307 8364, variabilný symbol 664201601, konštantný symbol: 0558, špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR, poznámka: meno a priezvisko člena.) Platba členského v hotovosti je možná len pre zahraničných členov, ostatní prosím realizujte platbu prevodom, verím že pochopíte že práce bude habadej aj bez kasírovania členského ☺.

Počas členskej schôdze bude prebiehať aj Fotosúťaž RPS 2015, všetky informácie nájdete TU.

Kaňa popolavá (Circus pygargus)

Orol kráľovský (Aquila heliaca)

Orol krikľavý (Aquila pomarina)

Sokol sťahovavý (Falco peregrinus)

Sokol rároh (Falco cherrug)

Výrik lesný (Otus scops)

Výr skalný (Bubo bubo)

Copyright © 2015. All Rights Reserved.