nase en dravce2

nase en sovy2

Svetlo 3

Každú výstavu predchádza jej zrod, najprv vznikne v predstave a potom sa mení na realitu. Táto výstava vznikla v predstavách významného českého ornitológa a priateľa prírody Pavla Křížka z Ochrany fauny ČR, keď hľadal riešenie jedného z najvážnejších ekologických problémov súčasnosti. Vedomie tisícou zmrzačených a usmrtených vtákov a potreba zastavenia tohto procesu podmienila vznik tejto netradičnej výstavy. Je zaujímavým spojením ekologického problému a umenia. Dvaja známy českí umelci sochár Miroslav Páral a maliar Ján Samec stvárnili tragédie smrti nepredstaviteľného počtu vtákov na tzv. stĺpoch smrti, ktorých je len na našom území okolo štvrť milióna. Výsledkom nevšímavosti a egoizmu človeka elektrické napätie každý deň usmrcuje a mrzačí vtáctvo na konštrukciách 22 kV vzdušných vedení.

Výstava sa v Čechách zaradila medzi najkontroverznejšie a najúspešnejšie výstavy Národného múzea v Prahe. Výstavu navštívilo okolo 200 tisíc ľudí a nechýbali na nej mnohí významný českí umelci, politici, vládny činitelia. Práve na otvorení výstavy v Prahe predseda vlády a minister životného prostredia prisľúbili rýchle a neodkladné vyriešenie toho, čo neskôr malo nesmierny význam a nemá obdobu v dejinách ochrany prírody. Začiatkom roku 2002 vláda ČR záväzne rozhodla, ŽE DO 10 ROKOV SÚ POVINNÉ ENERGETICKÉ ZÁVODY ODSTRÁNIŤ EKOLOGICKÚ ZÁŤAŽ 22 kV elektrických vedení NA CELOM ÚZEMÍ ČESKEJ REPUBLIKY !!! Je úžasné ako výstava svojím stvárnením a a burcujúcim vyjadrením dokázala presvedčiť, ako si získala podporu verejnosti a väčšiny médií, najmä ak si predstavíme, že na ekologizáciu bude musieť byť vynaložených okolo 40 miliárd českých korún. Výstava mala aj mnoho ďalších dopadov, bola prezentovaná aj na stretnutí ministrov životného prostredia Višegrádskej štvorky v Olomouci a výsledkom bolo spoločné prehlásenie ministrov o záväznej podpore ekologizácie vonkajších elektrických vedení v rámci privatizácie energetického sektoru.

Očakávame, že i na Slovensku výstava prispeje k pochopeniu vážnosti hrozivej situácie, že získame podporu verejnosti, médií, podporu štátnych orgánov a organizácií a nájdeme cestu, ako v čo najkratšom čase vyriešime ekologizáciu všetkých stĺpov smrti.

Skúsme sa zamyslieť koľko existuje dôvodov pre neodkladné riešenie problému stĺpov smrti - minimálne tisíce dôvodov, presne toľko, koľko jedincov už uhynulo a koľko je usmrtených a zmrzačených každý ďalší deň.

Autori výstavy:

Pavel Křížek, OCHRANA FAUNY ČR, ASHOKA
Miroslav Páral, sochár, Česká republika
Ján Samec, maliar, Česká republika

Téma:

Umelecké stvárnenie jedného z najvážnejších ekologických problémov súčasnosti - usmrcovanie tisícou vtákov elektrickým napätím na tzv. stĺpoch smrti.

Organizátori výstavy:

SKUPINA PRE VÝSKUM A OCHRANU DRAVCOV A SOV
OCHRANA FAUNY ČR
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEM BRATISLAVA

Pod záštitou MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR

Materiál, ktorý mali návštevníci k dispozícii: 1. časť , 2. časť , 3. časť , 4. časť

   
 
  • Miroslav Páral, sochár
  • Jan Samec, maliar
  • Pavel Křížek, Ochrana fauny ČR
(z ľava do prava)

Výstavu otvorili Jozef Chavko predseda Skupiny pre výskum a ochranu dravcov a sov, riaditeľka SNM a RNDr. Jozef Kramárik, riaditeľ odboru ochrany prírody a krajiny MŽP SR. Vernisáž moderovala Bibiana Ondrejková.

Na vernisáž 9.4.2002 v SNM prišlo 60 ľudí. V priebehu výstavy sa do kroniky zapísalo viac ako 2000 návšteníkov. Zo zahraničných to boli návštevníci z Poľska, USA, Anglicka, Fínska, Švédska, Slovinska, Českej republiky, Malty, Francúzska, Japonska a Austrálie.

Realizáciu výstavy podporili:

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.