Stráženie sokola sťahovavého v Malých Karpatoch

  • stráženie hniezda sokola sťahovavého v Malých Karpatoch

  • získavanie dát o etologických aspektov počas hniezdenia