Stráženie hniezd orla skalného a sokola sťahovavého

Donor:
TIPOS
  Štátna ochrana prírody SR
Cieľový druh:
Orol skalný (Aquila chrysaetos)
  Sokol sťahovavý (Falco peregrinus)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Rok realizácie:
2004