nase en dravce2

nase en sovy2

Mgr. Martina Brinzíková Badidová, PhD.
Position:
PR manažér projektu LIFE Energia
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Send an Email
(optional)

V zmysle stanov RPS je sekretariát RPS výkonnou zložkou RPS, ktorá je podriadená výkonnému riaditeľovi, vrátane personálneho zloženia.

V zmysle stanov RPS výbor RPS riadi činnosť organizácie, s výnimkou právomocí prisluchajúcim členskej schôdzi.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.