nase en dravce2

nase en sovy2

Realizácia opatrení Programov záchrany vybraných druhov dravcov

Názov programu:
Zelený projekt
Donor:
Ministerstvo životného prostredia SR
Cieľový druh:
Sokol sťahovavý (Falco peregrinus)
  Sokol rároh (Falco cherrug)
  Orol kráľovský (Aquila heliaca)
  Orol krikľavý (Aquila pomarina)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Zahájenie:
1.4.2006 
Ukončenie:
31.12.2006

Copyright © 2015. All Rights Reserved.