nase en dravce2

nase en sovy2

MČP RPS 2009

Monitoring a zlepšenie hniezdnej ponuky populácie kuvika obyčajného (Athene noctua) na ...

 Názov projektu:  Monitoring a zlepšenie hniezdnej ponuky populácie kuvika obyčajného (Athene noctua) na strednom a hornom Ponitrí
 Názov programu:
 Malý členský projekt 2009
 Cieľový druh:  Kuvik obyčajný (Athene noctua)
 Téma:  druhová ochrana
 Status:  ukončený
 Zahájenie:  01/02/2009
 Ukončenie:  31/12/2009

Copyright © 2015. All Rights Reserved.