nase en dravce2

nase en sovy2

Medzinárodná spolupráca pre ochranu a výskum kaní popolavých

Ochrana dravcov na Slovensku bude v roku 2007 realizovať spoločný projekt s poľskou mimovládnou organizáciou BOCIAN (www.bocian.org.pl) venovaný ochrane a výskume kaní popolavých (Circus pygargus). Projekt je podporený programom Európskej únie MLÁDEŽ a na Slovensku ho budú realizovať členovia pracovnej skupiny pre kaňu popolavú. Tento druh patrí k najvzácnejším dravcom Slovenska, ročne u nás hniezdi 8 - 25 párov!

Hlavným cieľom projektu je dohľadanie a záchrana hniezd, nakoľko kaňa popolavá hniezdi na zemi, často v porastoch obilia a je ohrozovaná žatevnými prácami. Včasné dohľadanie hniezda a spolupráca s poľnohospodárskym družstvom na jeho záchrane je často jediným spôsobom, ako zabezpečiť úspešné vyletenie mláďat.

Vo februári 2007 bol zorganizovaný v poľskom meste Siedlce pracovný seminár venovaný tomuto druhu i aktivitám projektu. Zúčastnili sa na ňom "kaniari" z Poľska, Bieloruska, Holandska a Slovensko zastupovala 8-členná skupina z RPS. Prezentované boli údaje o početnosti vývoji populácie a ochrane kaní popolavých (Poľsko, Slovensko) ako i špecializované výskumy zaoberajúce sa migráciou a priestorovým využitím krajiny (Holandsko, Bielorusko).

V rámci projetku budeme monitorovať veľkú časť hniezdneho územia kaní popolavých na juhozápadnom Slovensku, prioritou bude záchrana ohrozených hniezd, ale sledovať budeme i skladbu a využívanie prostredia v okolí hniezda, mláďatá kaní by mali byť okrúžkované i farebnými odčítateľnými krúžkami.

V prípade záujmu o spoluprácu pri monitoringu či ochrane kaní nás môžete kontaktovať:
Michal Noga: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Jozef Lengyel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Bratislav Matejovič: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pár kaní popolavých na hniezde (foto: Stanislav Harvančík)

Pár kaní popolavých na hniezde (foto: Stanislav Harvančík)

Samička kane popolavej (foto: Stanislav Harvančík)

Samička kane popolavej na hniezde s mláďaťom (foto: Stanislav Harvančík)

Mláďa kane popolavej pred vyletením (foto: Stanislav Harvnačík)

Siedlce, Poľsko - účastníci stretnutia (foto: Martin Kaľavský)

Veľa informácií sme sa dozvedeli pri kuloárnych rozhovoroch (foto: Martin Kaľavský)

Prezentácia o ochrane kaní popolavých na Slovensku (foto: Martin Kaľavský)

Copyright © 2015. All Rights Reserved.