nase en dravce2

nase en sovy2

Program reštitúcie plamienok driemavých odchovaných v zajatí

Cieľom programu je vypustenie (reštitúcia) 10 mladých jedincov plamienky driemavej (Tyto alba), odchovaných handicapovanými rodičovskými pármi v podmienkach ZOO v Bojniciach do voľnej prírody. Priamemu vypusteniu predchádza privykanie si plamienok na nové podmienky a zlepšenie techniky letu a lovu živej koristi v uzavretých priestoroch. V roku 2005 boli na privykanie vybrané dve vypúšťacie lokality - poľnohospodárske družstvo pri Bratislave a rodinná farma Mašekov Mlyn (www.ffmm.sk). Na každej z nich sa v mesiaci október vypustilo 5 jedincov.

Metodika vypúšťania je odporučená Pavlom Koubekom z ČR, ktorý ju prevzal zo stanice v Pavlově a používa ju už niekoľko rokov. Táto metodika bola v našich podmienkach overená pri dvoch reštitúciách realizovaných v roku 2004.

Hniezdenie v zajatí a vypúšťanie plamienok do prírody sa realizuje za cieľom vytvoriť životaschopnú populáciu alebo podporiť ohrozenú, divo žijúcu populáciu.

Reštitúcia jedincov, ktoré boli odchované v zajatí, je aktivitou na priamu podporu populácie. Podobné aktivity prebiehajú v mnohých európskych krajinách. Odchov v zajatí je situovaný v zoologických záhradách, chovných a rehabilitačných staniciach.

Hlavným partnerom projektu je Zoologická záhrada Bojnice. Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Skanska BS a.s. Prievidza.

 

Chovná voliéra pre plamienky v areáli Zoologickej záhrady v Bojniciach

Dva handicapované páry tu odchovávajú jedince, ktoré sa navracajú do voľnej prírody

 

Dovoz plamienok na vypúšťaciu lokalitu

   
Plamienky sú prvý deň uzavreté v búdkach, aby sa po ceste ukľudnili
Prítomní sú aj zástupcovia Obvodných úradov životného prostredia

 

Jednou z vypúšťacích lokalít je budova mlynu na farme Mašekov mlyn

Povalové priestory sú zabezpečené, aby sovy neopustili lokalitu predčastne

Počas privykania majú sovy možnosť zoznámiť sa s okolím budovy pomocou nainštalovaných "balkónikov"

Chov laboratórnych myší ako živej potravy počas obdobia privykania si

Sovy majú možnosť si cvičiť lov na živú korisť, ktorá sa im denne predkladá

Krmná kada v interiéry vypúšťacej povaly na družstve pri Bratislave

Jedna plamienka skonzumuje denne 4 laboratórne myši

Po 2-3 týždňoch sa otvoria vletové otvory ale s prikrmovaním sa určitý čas pokračuje

   

Copyright © 2015. All Rights Reserved.