nase en dravce2

nase en sovy2

Záverečné slová

Prišiel čas a my sme 31.8.2007 ukončili projekt Ochrana orla kráľovského v Slovenskej časti Karpát. Projekt, ktorý neskromne považujeme za jeden z najvýznamnejších v histórii ochrany prírody Slovenska či už z hľadiska dosiahnutých výsledkov, prínosov pre prírodu v strednej Európe, alebo pochopenia potrieb ochrany tak vzácneho a nádherného druhu, akým orol kráľovský nesporne je. Veď už aj prívlastok „kráľovský“ vypovedá, že je jedinečným symbolom - kráľom dravcov, vrcholových predátorov, majúcich v prírode osobitné miesto a funkcie, ktoré nemožno umelo nijako vytvoriť ani nahradiť.

Pri realizácii projektu sme boli svedkami mnohých zaujímavých situácií, stoviek nezabudnuteľných zážitkov, po ktorých v nás zostal jeden dôležitý pocit a síce pocit z dobre vykonanej práce. Vďaka aktivitám projektu sme získali dôležité presné analýzy o stave populácie a reálnych spôsoboch, ako ju udržať pri živote. Vieme teda ako vytvoriť cesty vedúce k udržateľnému zachovaniu tohto druhu.

Napriek ukončeniu projektu sme rozhodnutí pokračovať v naštartovaných aktivitách v rámci našich možností a dúfame že pomôžu aj národné inštitúcie. Zasiali sme a teraz dozrieva úroda, orly teraz vídavame častejšie ako v minulosti, presviedčame sa, že to čo bolo niekedy nepredstaviteľné, je dnes skutočnosťou – aj tak plachému a špecificky náročnému druhu sa dá pomôcť a posunúť hranicu z kritického stavu ohrozenia.  

No nie všetko je pre budúcnosť až také optimistické, v poslednom období sa pasujeme aj s mnohými problémami; vzrastá počet prípadov vtáčej kriminality - nálezov otrávených či postrieľaných jedincov, čo sú dva najzávažnejšie negatívne faktory ohrozujúce stabilitu populácie orlov kráľovských. Znovu musíme hľadať riešenia, ktoré sú asi najzložitejšie, pretože sa priamo dotýkajú myslenia niektorých komunít, pre ktoré je dôležitejší osobný prospech nad zachovaním divokej prírody. Iracionálne a nevedecké predstavy o prírode, kde žijú len živočíchy, ktoré možno upiecť a ostatné je treba vyhladiť, sú častým prejavom nepochopenia  prírody. Zabúda sa na dôležitosť milióny rokov trvajúcich evolučných procesov, z ktorých vyšlo, že stabilita ekosystémov nie je možná bez symbiózy vzťahov medzi predátorom a korisťou.

Znovu sa pokúšame nájsť riešenie, od roku 2009 realizujeme projekt  Implementácia Smernice o vtákoch s dôrazom na elimináciu vplyvu vtáčej kriminality na populácie voľne žijúcich vtákov na území Slovenska. Cieľom tohto projektu je eliminovať nezákonné aktivity, chodíme kontrolovať územia v priebehu poľovačiek, podávame trestné oznámenia pri nálezoch otrávených či postrieľaných dravcoch, organizujeme semináre a školenia pre zainteresované orgány a organizácie SR, tvoríme propagačné materiály a ďalšie aktivity. Aj keď prekonanie starej dogmy o škodlivých živočíchoch je v nedohľadne, veríme, že napokon predsa len väčšina ľudí to pochopí a pridá sa k podpore života.

Práve projekt Ochrana orla kráľovského v Slovenskej časti Karpát vdýchol nový život do sŕdc mnohých orlov, je nádherné ich pozorovať ako krúžia na modrej oblohe, ako vychovávajú svoje mláďatá, ako sa snažia prežiť po boku človeka. Vznikla nová šanca, nový pohľad a hlavne smerom k verejnosti odišlo mnoho odkazov, ktoré prinášajú ovocie. Dôležité však bude pokračovanie a udržanie chodu všetkých krokov, ktoré orlom pomôžu prežiť.

Sme presvedčení, že vynaloženie času, námahy a prostriedkov bolo zmysluplné, že pomohlo nielen orlom kráľovským, ale aj nám ľudom obohatiť prostredie v ktorom žijeme.
Ďakujeme za prostriedky, ktoré sme mohli použiť na podporu toho najvzácnejšieho čo máme – na podporu života.

Jozef Chavko –  predseda RPS

Copyright © 2015. All Rights Reserved.