Ochrana dravcov a sov na Slovensku - tvorba a praktické využitie prednáškového cyklu

Názov programu:
Zelený projekt
Donor:
Ministerstvo životného prostredia SR
Téma:
veda a vzdelávanie
Status:
ukončený
Rok realizácie:
2002