nase en dravce2

nase en sovy2

Ochrana dravcov a sov na Slovensku - tvorba a praktické využitie prednáškového cyklu

Ciele projektu:

  • Vytvorenie dvoch rozsiahlych diapásiem venovaných problematike ochrany dravcov a sov
  • Zvýšenie environmentálneho povedomia verejnosti predovšetkým detí a mládeže prostredníctvom realizovaných prednášok

V rámci projektu sme vytvoriť dve samostatné diapásma a sprievodné informačné materiály venované ochrane, výskumu, ohrozeniam a riešeniu problematiky ochrany dravých vtákov a sov na Slovensku. Na ich koncepcii a tvorbe sa budú podieľať odborníci a špecialisti na jednotlivé druhy dravcov a sov a najmä členovia SVODAS so skúsenosťami v boji s vtáčou kriminalitou.

Diapásma je možné samostatne alebo formou prednáškového cyklu prezentovať na základných, stredných a vysokých školách, odborných seminároch pre pracovníkov orgánov a organizácií ochrany prírody, poľnohospodárov alebo členov poľovných združení. Diapásma a sprievodné propagačné materiály sú rozdelené do dvoch celkov:

  1. Dravce a sovy Slovenska - v diapásme sú prezentované všetky hniezdiace druhy dravcov a sov Slovenska, biotop v ktorom žijú, spôsob hniezdia, potravná ekológia a ich spoločenský význam.

  2. Ohrozujúce faktory a spôsoby ich riešenia - v tejto časti sú zachytené všetky hlavné negatívne faktory a pôsobiace na dravce a sovy. Od prírodných, akými je nepriazeň počasia, tlak predátorov až po ľudskú činnosť: poľovníctvo, vykrádanie hniezd, chemizácia, doprava, nelegálny obchod, elektrické vedenia. V druhej časti prednášky sú vysvetlené možnosti a spôsoby eliminovania jednotlivých negatívnych faktorov.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.