Monitoring, ochrana a podpora hniezdnych možností pre sovu dvojchvostú (strix uralensis) v CHVÚ Laborecká Vrchovina

Názov programu:
Malý členský projekt 2012
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh:

Sova dvojchvostá (Strix uralensis)

Téma:
druhová ochrana
Status:
aktuálny
Realizácia:

3/2012 – 11/2012