nase en dravce2

nase en sovy2

Monitoring a praktická ochrana kane popolavej (Circus pygargus) v poľnohospodárskej krajine

Ciele projektu:

  • dôkladný monitoring hniezdnych oblastí kaní popolavých v nížinných oblastiach západného Slovenska a záchrana hniezd ohrozených agrotechnickými zákrokmi
  • propagácia tejto problematiky v médiách a zvýšenie informovanosti o problematike ochrane hniezd kaní v poľnohospodárskych družstvách
  • kompletizácia dát využiteľných pri úprave manažmentu ochrany kane popolavej ako i vypracovanie podkladov k Programu záchrany kaní (rod Circus) - v spolupráci so ŠOP SR

Copyright © 2015. All Rights Reserved.