Monitoring a praktická ochrana kane popolavej (Circus pygargus) v poľnohospodárskej krajine

Názov programu:
Zelený projekt
Donor:
Ministerstvo životného prostredia SR
Cieľový druh:
Kaňa popolavá (Circus pygargus)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Zahájenie:
1.1.2004
Ukončenie:
31.12.2004