nase en dravce2

nase en sovy2

MČP RPS 2016

MČP RPS 2016


Malé členské projekty Ochrany dravcov na Slovensku sú určené na podporu aktivít členov organizácie, zameraných na ochranu dravých vtákov a sov vo voľnej prírode. Hlavným partnerom programu Malých členských projektov RPS je i v tomto roku Západoslovenská energetika, a.s., predovšetkým v rámci programu 3D od ZSE (www.dravce.sk/3D). V roku 2016 sa o podporu uchádzalo 16 projektov. 6-členná komisia z nich bodovým hodnotením vybrala 12, ktorých stručný popis uvádzame nižšie. Úspešným uchádzačom blahoželáme, prajeme vydarenú sezónu a úspešnú realizáciu naplánovaných aktivít.

Podpora hniezdnych príležitostí dravcov najmä v antropogénnom prostredí

I. foto Karol Sotnar Hlavný riešiteľ: Mgr. Stanislav Kováč

Príspevok od RPS: 400 eur

Miesto realizácie projektu: ZŠ z MŠ Červený Hrádok, ZŠ Na Hôrke v Nitre, Biosad v Kolíňanoch

Aktivity a výstupy:

1. výroba a rozmiestnenie búdok na dvoch školských budovách a stromoch v školských areáloch, /február 2016/  

Read more ...

Otus scops, Athene noctua, Tyto alba – monitoring, ochrana a výskum hniezdnej populácie v širšom okolí Piešťan a v povodí rieky Váh, tvorba hniezdnych podmienok, výroba búdok

II. foto Bedrich Landsfeld Hlavný riešiteľ: Ján Kočí

Príspevok od RPS: 400 eur

Miesto realizácie projektu: Širšie okolie Piešťan, obce Ostrov, Malé Orvište, Veľké Orvište, Bašovce

Aktivity a výstupy:

  • Výroba a inštalácia 35 búdok, hľadanie nových vhodných hniezdnych teritorii pravidelný každotýždenný monitoring a ochrana.

Read more ...

Distribúcia a denzita výra skalného (Bubo bubo) v oblasti Nitrianskej a Bánovskej pahorkatiny

III. foto Peter Vrlik Hlavný riešiteľ: Ladislav Šnírer

Príspevok od RPS: 400 eur

Miesto realizácie projektu: Oblasť Nitrianskej a Bánovskej pahorkatiny

Aktivity a výstupy:

  • Výsledky mapovania z nových oblasti (cca 400 km2) konfrontovať so získanými údaje za predchádzajúceho monitoringu, spracovať ich do správy a publikovať v časopise Dravce a sovy – pripraviť poster na konferenciu Zoologia 2016.
  • Počas kontrol hniezd zozbierať ostatky potravy a za spolupráce s Ing. Jánom Obuchom - zistené údaje spracovať do pripravovanej správy.

Read more ...

Je sokol myšiar verný svojmu rodisku?

IV. foto Roman Slobodnik Hlavný riešiteľ: Roman Slobodník

Príspevok od RPS: 400 eur

Miesto realizácie projektu: Horná Nitra, prioritne oblasť 29 polobúdok inštalovaných na elektrické stĺpy (v spolupráci s HNB - Hornonitrianske Bane Prievidza a.s. a Stredoslovenskou energetikou a.s.), doplnkovo prípadné "bálkonové" hniezda sokola myšiara v Hornonitrianskej kotline (Prievidza, Nováky, Handlová).

Read more ...

Copyright © 2015. All Rights Reserved.