nase en dravce2

nase en sovy2

Malé členské projekty RPS

Malé členské projekty RPS

Subcategories

Členské projekty Ochrany dravcov na Slovensku sú určené na podporu aktivít našich členov. Ich cieľom je praktická ochrana dravých vtákov a sov vo voľnej prírode, výskum, či vzdelávanie. Hlavným partnerom je Západoslovenská energetika, a.s., v rámci programu 3D od ZSE a projekty sú realizované aj vďaka dvom percentám.

V roku 2022 bolo schválených 11 projektov. Všetkým riešiteľom prajeme vydarenú sezónu a úspešnú realizáciu naplánovaných aktivít.

Členské projekty Ochrany dravcov na Slovensku sú určené na podporu aktivít našich členov. Ich cieľom je praktická ochrana dravých vtákov a sov vo voľnej prírode, výskum, či vzdelávanie. Hlavným partnerom je Západoslovenská energetika, a.s., v rámci programu 3D od ZSE, projekty sa realizujú aj vďaka DVOM PERCENTÁM.

V roku 2021 bolo schválených 7 projektov. Všetkým riešiteľom prajeme vydarenú sezónu a úspešnú realizáciu naplánovaných aktivít.

Malé členské projekty Ochrany dravcov na Slovensku sú určené na podporu aktivít našich členov.

Ich cieľom je praktická ochrana dravých vtákov a sov vo voľnej prírode, výskum, či vzdelávanie. 

Hlavným partnerom je Západoslovenská energetika, a.s., v rámci programu 3D od ZSE, projekty sa realizujú aj vďaka DVOM PERCENTÁM.

 

V roku 2020 bolo schválených 8 projektov. Všetkým riešiteľom prajeme vydarenú sezónu a úspešnú realizáciu naplánovaných aktivít.

Malé členské projekty Ochrany dravcov na Slovensku sú určené na podporu aktivít našich členov.

Ich cieľom je praktická ochrana dravých vtákov a sov vo voľnej prírode, výskum, či vzdelávanie. 

Hlavným partnerom je Západoslovenská energetika, a.s., v rámci programu 3D od ZSE, projekty sa realizujú aj vďaka DVOM PERCENTÁM.

V roku 2019 beží 7 projektov. Všetkým riešiteľom prajeme vydarenú sezónu a úspešnú realizáciu naplánovaných aktivít.

Malé členské projekty Ochrany dravcov na Slovensku sú určené na podporu aktivít členov organizácie, zameraných na ochranu dravých vtákov a sov vo voľnej prírode. Hlavným partnerom je Západoslovenská energetika, a.s., predovšetkým v rámci programu 3D od ZSE.

V roku 2018 sa o podporu uchádzalo 10 projektov. Výbor RPS odsúhlasil schválenie všetkých projektov, vzhľadom na ich vysokú kvalitu a na to, že celková alokácia nebola prekročená.

Blahoželáme všetkým riešiteľom, prajeme vydarenú sezónu a úspešnú realizáciu naplánovaných aktivít.


Malé členské projekty Ochrany dravcov na Slovensku sú určené na podporu aktivít členov organizácie, zameraných na ochranu dravých vtákov a sov vo voľnej prírode. Hlavným partnerom je Západoslovenská energetika, a.s., predovšetkým v rámci programu 3D od ZSE.

V roku 2017 sa o podporu uchádzalo 9 projektov. Výbor RPS odsúhlasil schválenie všetkých projektov, vzhľadom na ich vysokú kvalitu a na to, že celková alokácia nebola prekročená.

Blahoželáme všetkým riešiteľom, prajeme vydarenú sezónu a úspešnú realizáciu naplánovaných aktivít.

 


Malé členské projekty Ochrany dravcov na Slovensku sú určené na podporu aktivít členov organizácie, zameraných na ochranu dravých vtákov a sov vo voľnej prírode. Hlavným partnerom programu Malých členských projektov RPS je i v tomto roku Západoslovenská energetika, a.s., predovšetkým v rámci programu 3D od ZSE (www.dravce.sk/3D). V roku 2016 sa o podporu uchádzalo 16 projektov. 6-členná komisia z nich bodovým hodnotením vybrala 12, ktorých stručný popis uvádzame nižšie. Úspešným uchádzačom blahoželáme, prajeme vydarenú sezónu a úspešnú realizáciu naplánovaných aktivít.


Malé členské projekty Ochrany dravcov na Slovensku sú určené na podporu aktivít členov organizácie, zameraných na ochranu dravých vtákov a sov vo voľnej prírode. Hlavným partnerom programu Malých členských projektov RPS je Západoslovenská energetika, a.s.

Malé členské projekty RPS 2015

O podporu sa uchádzalo až 19 projektov. Z nich bolo komisiou, na základe bodového hodnotenia, vybratých 11 projektov, ktorých stručný popis uvádzame nižšie. Úspešným uchádzačom blahoželáme, prajeme vydarenú sezónu a úspešnú realizáciu naplánovaných aktivít.

Ochrana dravcov na Slovensku podporuje každoročne svojich členov aj prostredníctvom Malých členských projektov. Cieľom je podpora aktivít členov organizácie, zameraných na ochranu dravých vtákov a sov. 

Členské projekty Ochrany dravcov na Slovensku sú určené na podporu aktivít našich členov. Ich cieľom je praktická ochrana dravých vtákov a sov vo voľnej prírode, výskum, či vzdelávanie. Hlavným partnerom je Nadácia ZSE v rámci programu 3D od ZSE. V roku 2023 bolo schválených 19 projektov. Všetkým riešiteľom prajeme vydarenú sezónu a úspešnú realizáciu naplánovaných aktivít.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.