nase en dravce2

nase en sovy2

MČP RPS 2016


Malé členské projekty Ochrany dravcov na Slovensku sú určené na podporu aktivít členov organizácie, zameraných na ochranu dravých vtákov a sov vo voľnej prírode. Hlavným partnerom programu Malých členských projektov RPS je i v tomto roku Západoslovenská energetika, a.s., predovšetkým v rámci programu 3D od ZSE (www.dravce.sk/3D). V roku 2016 sa o podporu uchádzalo 16 projektov. 6-členná komisia z nich bodovým hodnotením vybrala 12, ktorých stručný popis uvádzame nižšie. Úspešným uchádzačom blahoželáme, prajeme vydarenú sezónu a úspešnú realizáciu naplánovaných aktivít.

Podpora hniezdnych príležitostí dravcov najmä v antropogénnom prostredí

I. foto Karol Sotnar Hlavný riešiteľ: Mgr. Stanislav Kováč

Príspevok od RPS: 400 eur

Miesto realizácie projektu: ZŠ z MŠ Červený Hrádok, ZŠ Na Hôrke v Nitre, Biosad v Kolíňanoch

Aktivity a výstupy:

1. výroba a rozmiestnenie búdok na dvoch školských budovách a stromoch v školských areáloch, /február 2016/  

Read more ...

Otus scops, Athene noctua, Tyto alba – monitoring, ochrana a výskum hniezdnej populácie v širšom okolí Piešťan a v povodí rieky Váh, tvorba hniezdnych podmienok, výroba búdok

II. foto Bedrich Landsfeld Hlavný riešiteľ: Ján Kočí

Príspevok od RPS: 400 eur

Miesto realizácie projektu: Širšie okolie Piešťan, obce Ostrov, Malé Orvište, Veľké Orvište, Bašovce

Aktivity a výstupy:

  • Výroba a inštalácia 35 búdok, hľadanie nových vhodných hniezdnych teritorii pravidelný každotýždenný monitoring a ochrana.

Read more ...

Distribúcia a denzita výra skalného (Bubo bubo) v oblasti Nitrianskej a Bánovskej pahorkatiny

III. foto Peter Vrlik Hlavný riešiteľ: Ladislav Šnírer

Príspevok od RPS: 400 eur

Miesto realizácie projektu: Oblasť Nitrianskej a Bánovskej pahorkatiny

Aktivity a výstupy:

  • Výsledky mapovania z nových oblasti (cca 400 km2) konfrontovať so získanými údaje za predchádzajúceho monitoringu, spracovať ich do správy a publikovať v časopise Dravce a sovy – pripraviť poster na konferenciu Zoologia 2016.
  • Počas kontrol hniezd zozbierať ostatky potravy a za spolupráce s Ing. Jánom Obuchom - zistené údaje spracovať do pripravovanej správy.

Read more ...

Je sokol myšiar verný svojmu rodisku?

IV. foto Roman Slobodnik Hlavný riešiteľ: Roman Slobodník

Príspevok od RPS: 400 eur

Miesto realizácie projektu: Horná Nitra, prioritne oblasť 29 polobúdok inštalovaných na elektrické stĺpy (v spolupráci s HNB - Hornonitrianske Bane Prievidza a.s. a Stredoslovenskou energetikou a.s.), doplnkovo prípadné "bálkonové" hniezda sokola myšiara v Hornonitrianskej kotline (Prievidza, Nováky, Handlová).

Read more ...

Copyright © 2015. All Rights Reserved.