nase en dravce2

nase en sovy2

Zistenie aktuálneho stavu rozšírenia a početnosti výra skalného (Bubo bubo) na Nitrianskej pahorkatine a Hornonitrianskej kotline (MČP 2013)

Názov programu: Malý členský projekt 2013
Donor: Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh: Výr skalný
Téma: druhová ochrana
Riešiteľ: Šnírer Ladislav
  Horská 1314/42, 958 06 Partizánske
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0902272686
Požadovaná suma: 400 €
Status: ukončený
Realizácia: 03/2013 - 12/2013

Copyright © 2015. All Rights Reserved.