nase en dravce2

nase en sovy2

Zber makroklimatických a mikroklimatických dát a posúdenie ich vplyvu na hniezdenie a výskyt vybraných druhov vtákov

Názov programu: Malý členský projekt 2013
Donor: Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh:  
Téma: druhová ochrana
Riešiteľ: Noga Michal
  Ľubovníkova 34, 841 07 Bratislava
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0903339193
Požadovaná suma: 400 €
Status: ukončený
Realizácia: 03/2013 - 12/2013

Copyright © 2015. All Rights Reserved.