nase en dravce2

nase en sovy2

Podpora hniezdenia orliaka morského - Haliaetus albicilla v okolí Liptovskej Mary

Názov programu: Malý členský projekt 2013
Donor: Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh: Orliak morský
Téma: druhová ochrana
Riešiteľ: Ján Hoľma
  Školská 316, 027 12 Vitanová
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0908853801
Požadovaná suma: 400 €
Status: ukončený
Realizácia: 03/2013 - 12/2013

Copyright © 2015. All Rights Reserved.