nase en dravce2

nase en sovy2

Obnova hniezdnych búdok pre sokola rároha na Východoslovenskej nížine

Názov programu: Malý členský projekt 2013
Donor: Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh: Sokol rároh
Téma: druhová ochrana
Riešiteľ: Lipták Ján
  Lomnická 44, 040 01 Košice
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0903676244
Požadovaná suma: 400 €
Status: ukončený
Realizácia: 03/2013 - 12/2013

Copyright © 2015. All Rights Reserved.