nase en dravce2

nase en sovy2

Monitoring a ochrana sokola sťahovavého (Falco peregrinus) v severnej časti Slovenska

Názov programu: Malý členský projekt 2013
Donor: Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh: Sokol sťahovavý
Téma: druhová ochrana
Riešiteľ: Blažena Sedláková
  Tatranská Javorina č. 2, 059 56
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0904625950
Požadovaná suma: 400 €
Status: ukončený
Realizácia: 03/2013 - 12/2013

Copyright © 2015. All Rights Reserved.