nase en dravce2

nase en sovy2

Mapovanie vybraných druhov sov v NP Malá Fatra pomocou zvukového nahrávania

Názov programu: Malý členský projekt 2013
Donor: Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh:  
Téma: druhová ochrana
Riešiteľ: Flajs Tomáš
  Žaškov č. 470/2, 027 21
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0908623376
Požadovaná suma: 400 €
Status: ukončený
Realizácia: 03/2013 - 12/2013

Copyright © 2015. All Rights Reserved.