Výskum stavu prekrúžkovania hniezdiacej populácie orla krikľavého.

Názov programu:
Malý členský projekt 2010
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh:
Oroľ krikľavý (Aquila heliaca)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Realizácia: 4/2010- 9/2010