Výskum a ochrana hniezdnej populácie Pernis apivorus a Accipiter gentilis v okrese Prievidza

Názov programu:
Malý členský projekt 2010
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh:
Včelár lesný (Pernis apivorus), Jastrab lesný (Accipiter gentilis)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Realizácia: 3/2010- 12/2010