Monitoring a ochrana sokola sťahovavého (Falco peregrinus) na strednom Slovensku

 Názov programu:
 Malý členský projekt 2009
 Donor:  Ochrana dravcov na Slovensku
 Cieľový druh:
 Sokol sťahovavý (Falco peregrinus)
 Téma:  druhová ochrana
 Status:  ukončený
 Zahájenie:  01/03/2009
 Ukončenie:  31/10/2009