Monitoring a habitatové nároky hniezdnej populácie výrika lesného (Otus scops) na strednom Slovensku

 Názov programu:  Malý členský projekt 2009
 Cieľový druh:  Výrik lesný (Otus scops)
 Téma:  druhová ochrana
 Status:  ukončené
 Zahájenie:  01/04/2009
 Ukončenie:  30/09/2009