nase en dravce2

nase en sovy2

Pracovné stretnutie Estonian Eagle Club - Estónsko, 1.7. - 3. 7. 2008

Názov projektu: 
51. Pracovné stretnutie vo veci Europskej Európskej databazy databázy farebne značenej populácie A. pomarina Estonian Eagle Club - Estónsko, 1.7. - 3. 7. 2008 
Názov programu:
Malý členský projekt 
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku 
Téma:
veda a vzdelávanie
Status:
ukončený 
Zahájenie:
1.7.2008
Ukončenie:
3.7.2008

Copyright © 2015. All Rights Reserved.