nase en dravce2

nase en sovy2

Zoznam projektov

Wilderness on the border

visegrad fund logo blue 800px 1Between June 2019 and November 2020 the Special Protection Area (SPA) Sysľovské polia will be conserved under the project Wilderness on the border. Under the project the conservation actions will be also implemented in the Fertő-Hanság National Park in Hungary.

This will be ensured by Raptor Protection of Slovakia, Czech Union for Nature Conservation and Hungarian Ornithological and Nature Conservation Association.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustain able regional cooperation in Central Europe.

R91A2427

Why is the project important?

The project will focus to improve attitude of local community towards valuable areas in their neighborhood. At present people living close to SPA Syslovské polia visit the area for recreation. Often legal restrictions and limitations due to conservation of nature are not followed because the people are not aware enough about the importance of this area. Their attitude is rather negative due to lack of awareness, understanding and mutual communication. Disturbance of bird species occurring here result in breeding failure or loss of sources of energy necessary for survival in winter. Especially in case of rare species, such as the red-footed falcon (RFF) it can affect the whole population (only 18 pairs breed in this territory which is at the same time the only one known nesting site of the species in Slovakia). Also the critically endangered great bustard is under high risk of this threat, especially in winter. In the past notice boards and pictograms were installed to increase awareness, the site was promoted via media work, a movie was published online about the red-footed falcon, raising up the importance of this site.

What are the actions of the project?

The attitude of local community will be changed to positive by activities focused to increase awareness. The local people will be offered to directly take part on particular actions focused on research and practical conservation, such as:

1. Online map of hotspots for visitors - "Thank you for watching, from safe distance." This map will present the most interesting spots within Sysľovské polia and adjacent area in Hungary and places where people can observe rare species from safe distance. To prepare this map data about occurence of several species will be updated in participation of the local community.

2. Know you know us - Guided tours with presentation of conservation actions, promo videos online to explain the importance to restrict movement within this particular area (e.g. inspection of nest boxes, ringing of juveniles etc.). - Installation of 15 nest boxes in SK - HU border region (National Park Ferto Hanság, NPFH) and live stream of breeding in one of those to underline the international aspect for both local comunities.

3. Active work for compensation measures Workshops for local people in Sysľovské polia to improve conditions for wild species in field. This will include creating small wetlands, walls for reptiles etc. SK-HU-CZ guidelines will be available for anybody.

What have been done and achieved

This part will be updated during the project implementation :-).

Previous efforts

LIFE REDFOOT project

3D od ZSE - Dávame Domov Dravcom

3D od ZSE - Dávame Domov Dravcom

projekt spolupráce so skupinou ZSE

pre rok 2019

Program 3D od ZSE ZSEnew Logo 4je realizovaný od roku 2015 s veľkým úspechom, dosiahli sme množstvo skvelých výsledkov, zaznamenali mimoriadny záujem médií i verejnosti. Najviac aktivít realizujú naši členovia v rámci Malých členských projektov. V rámci 3D prebiehala aj kampaň Návrat orlov, zameraná na ochranu orla kráľovského.

V aktuálnom roku budeme pokračovať s vytváraním domovov pre dravce a sovy, s údržbou búdok a hniezd a monitoringom či adopciami opustených mláďat. Tešiť sa môžete na výsledky členských projektov, exkurzie, aktivity pre deti a napokon dravčí kalendár 2020, priebežné informácie budeme prinášať nižšie :)

 

Júl 2019:

Kontrolujeme búdky obsadené sokolom myšiarom a sokolom kobcovitým (červenonohým fešákom), aj v CHVÚ Sysľovské polia. Toto územie je dejiskom krátkeho videa z adopcie šiestich mláďat rôzneho veku do náhradných domovov.

 

 

18.6.2019: Plamienka driemavá v minulosti obývala takmer každú kostolnú vežu a poľnohospodársky dvor. Vidieť ju dnes je však veľká vzácnosť. Vďaka aktivitám odborníkov sa situácia mení k lepšiemu. Tento rok sa na štyroch lokalitách vyliahlo doposiaľ 17 mláďat a odborníci očakávajú ešte ďalšie prírastky tam, kde sú zatiaľ len vajíčka. V potrave plamienky driemavej prevládajú hlavne malé hlodavce ako hraboš poľný, myš domáca, nepohrdne ani potkanom. Táto sova tak poľnohospodárom prináša veľký úžitok. Viac informácií nájdete v tlačovej správe.

Plamienky v budke Monika Sofkova web

Foto: mláďatá plamienky driemavej v búdke, autorka: Monika Sofková.

14.6.2019: Na elektrické vedenia pri Siladiciach (okres Hlohovec) pribudlo začiatkom marca 20 búdok pre sokola myšiara, ktorý sa živí známym škodcom - hrabošom poľným. Podporujeme tak šetrnejší spôsob ochrany plodín. Pri kontrole búdok sme zistili, že sú plné života – hniezdia v nich sokoly myšiare. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

22.5.2019: Pripravili sme pre deti maľovanky s motívom šiestich Chránených vtáčích území na západnom Slovensku, s dôrazom na zaujímavé druhy, ktoré sú pod ochranou zákona. Maľovanky sú pripravné pre formát A4 – dve CHVÚ na jednom liste. Súčasťou materiálov je aj sprievodný text pre pedagógov, rodičov či iných záujemcov o jednotlivých CHVÚ (Dolné Považie, Dunajské luhy, Malé Karpaty, Záhorské Pomoravie, Sysľovské polia, Ostrovné lúky). Môžete si ich stiahnuť na tomto odkaze v dvoch verziách – s popisom druhov pre tých, ktorí vedia čítať a bez popisu druhov zakreslených v maľovankach. V prípade záujmu o väčšie rozlíšenie prosím píšte na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

20.5.2019: Aktualizovali sme výsledky Malých členských projektov, nájdete ich tu.

 

prednaska Riflik

Foto: prezentácia Zsolta Riflika pre žiakov.

12.4.2019: S ornitológmi za vtáctvom Devínskej Kobyly
Príďte zistiť, aká rozmanitá je vtáčia ríša a príroda vôbec, oslávte s nami aj tohoročný Svetový deň sťahovavého vtáctva! Stretneme sa v sobotu 12. mája 2018 o 9:30 pri náučnej tabuli pri Sandbergu (z Devínskej Novej Vsi pôjdete po ulici Slovinec). Viac informácií nájdete tu alebo na plagáte nižšie:

 

Vtactvo Devinskej kobyly 2019

 

7.3.2019: V spolupráci so Západoslovenskou distribučnou, a.s. boli na elektrické stožiare umiestnené búdky. Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Budky2

25.1.2019: V SEV Dropie bola vypustená plamienka driemavá. Pri záchrane plamienky si veľmi ceníme vzájomnú spoluprácu s poľnohospodármi. Sprístupňujú nám priestory v hospodárskych budovách, do ktorých umiestňujeme búdky – „plamienkovníky“. Vletový otvor je ošetrený plechovým límcom, ktorý zabraňuje vniknutiu predátorov, najmä kún, do vnútra búdky. Tí predstavujú pre mláďatá v prvých dňoch najväčšie nebezpečenstvo. Búdky sme umiestnili vďaka podpore Západoslovenskej energetiky, a.s. prostredníctvom programu 3DodZSE (Dávame Domov Dravcom).

Video a tlačovú správu nájdete tu.

 22.2.2019: Sedem "Malých členských projektov" už prebieha. Viac informácií nájdete tu.

3D od ZSE - Dávame Domov Dravcom

3D od ZSE - Dávame Domov Dravcom

projekt spolupráce so skupinou ZSE

pre rok 2018

Program 3D od ZSE ZSEnew Logo 4je realizovaný od roku 2015 s veľkým úspechom, dosiahli sme množstvo skvelých výsledkov, zaznamenali mimoriadny záujem médií i verejnosti. Najviac aktivít realizujú naši členovia v rámci Malých členských projektov. V rámci 3D prebiehala aj kampaň Návrat orlov, zameraná na ochranu orla kráľovského.

V aktuálnom roku budeme pokračovať s vytváraním domovov pre dravce a sovy, s údržbou búdok a hniezd a monitoringom či adopciami opustených mláďat. Tešiť sa môžete na výsledky členských projektov, súťaž pre všetkých fotografov, zaujímavé a poučné videá, exkurzie, aktivity pre deti a napokon dravčí kalendár 2019, priebežné informácie nájdete nižšie :)

 

Čo sa práve deje 

12.9.2018: Deväť mladých orliakov morských opustilo vďaka Malému členskému projektu hniezda na Podunajsku. Viac informácií nájdete tu.

16.8.2018: Mláďatá kaní popolavých sme zachránili v hodine dvanástej. Viac informácií nájdete tu.

Video zachránených mláďat:

 

 

24.6.2018: Podujatia "Rieka a dravce" - Slnovrat na Dunaji - sa zúčastnilo približne 25 detí a 20 rodičov. Prednáška bola zameraná na ochranu dravcov, hlavne na orliaky morské. S deťmi a rodičmi sme sa potom vybrali ku sútoku Dunaja a Váhu. Fotografie nájdete tu.

1.6.2018: V rámci Slnovratu na Dunaji uskutočníme prednášku a exkurziu so zameraním na ochranu orliaka morského. Radi vás uvidíme 22. a 23. júna v Kolárove, viac informácií nájdete tu.

orliak morsky JChavko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orliak morský, foto: Jozef Chavko

 

25.5.2018: Devínski letci - s ornitológmi za vtáctvom Devínskej Kobyly. Príďte zistiť, aká rozmanitá je vtáčia ríša a príroda vôbec, oslávte s nami aj tohoročný Medzinárodný deň sťahovavého vtáctva!
Stretneme sa v sobotu 12. mája 2018 o 9:30 pri náučnej tabuli pri Sandbergu (z Devínskej Novej Vsi pôjdete po ulici Slovinec). Všetky potrebné informácie nájdete tu.

24.4.2018: Fotografie z Dňa Zeme v Koši nájdete tu.

18.4.2018:  V centre Hornonitrianskej kotliny, medzi Novákmi, obcou Koš a mestom Prievidza dochádza od roku 1985 vplyvom podpovrchovej ťažby hnedého uhlia k postupným poklesom terénu, zavodneniu a vytváraniu rozmanitých mokraďových stanovíšť. Mokrade plnia úlohu hniezdísk, lovísk a odpočinkových miest na migračných trasách pre rôzne druhy vtákov, v tejto lokalite bol preukázaný výskyt až 187 druhov. Odborníci tu pri príležitosti Dňa Zeme pripravili exkurziu pre verejnosť, bude sa konať 21. apríla pri Košských mokradiach.Viac informácií nájdete tu.

19.3.2018: Pozývame Vás na pozorovanie vtáctva neďaleko Prievidze. Podrobnejšie informácie nájdete tu.

Kos 3D 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.3.2018: Aj tento rok sme podporili havraniu kolóniu v Tvrdošovciach. Ako súvisia havrany s dravcami? Spolu s ostatnými krkavcovitými druhmi vtákov ako vrana či straka sú nezastupiteľnými staviteľmi hniezd. Sokoly ani sovy si tie svoje postaviť nedokážu a s obľubou obsadia tieto vtáčie hniezda. Tak to zariadila príroda a našim cieľom je obnova týchto prirodzených mechanizmov, bez nutnosti zásahu človeka. Viac informácií nájdete tu.

Tvrdosovce 180315 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2018: Milovníci vtáctva sú zaneprázdnení aj v zime, prečo je tomu tak, zistíte tu.

Ochrana orla kráľovského znížením človekom spôsobenej úmrtnosti v panónskom regióne

Názov projektu: Ochrana orla kráľovského znížením človekom spôsobenej úmrtnosti v panónskom regióne

Kód projektu: LIFE15 NAT/HU/000902

Skratka: PannonEagleLife

Názov programu: Program LIFE

Hlavný donor: Európska komisia

Koordinujúci príjemca: MME Bird Life Hungary

Pridružení príjemcovia:

 • Ochrana dravcov na Slovensku (Raptor Protection of Slovakia)
 • Východoslovenská distribučná, a.s.
 • Hortobágy National Park Directorate
 • Kiskunság National Park Directorate
 • Česká společnost ornitologická
 • Ministerstvo životního prostředí (Ministry of the Environment of the Czech Republic)
  Bird Life Österreich
 • Umweltverband WWF Österreich / WWF Austria
 • Institute for Nature Conservation of Vojvodina Province
 • Bird Protection and Study Society of Serbia (Društvo za zaštitu i proučavanje pticab Srbije)

Téma: druhová ochrana, vtáčia kriminalita, obnova biotopov

Status: aktuálny

Zahájenie: 01.10.2016

Ukončenie: 31.03.2022

Stránka projektu:

Projekt sa realizuje v piatich krajinách v chránených vtáčích územiach s nasledovnou lokalizáciou:

PannonEagleLife1

Na Slovensku sa projekt realizuje v deviatich chránených vtáčích územiach:

PannonEagleLife2

Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu PannonEagleLife je zvýšenie populácie orla kráľovského v panónskom regióne prostredníctvom výrazného zníženia mortality spôsobenej v dôsledku prenasledovania človekom.

Prenasledovanie orla kráľovského, najmä ilegálne trávenie predstavuje hlavné ohrozenie druhu v Panónskom regióne, ktoré zapríčiňuje až 30% (známych) úmrtí.

Rovnaké nebezpečenstvo hrozí ďalším chránených druhom dravcov, napríklad sokolovi rárohovi, ktorý je z tohto dôvodu druhým cieľovým druhom projektu: všetky opatrenia na obmedzenie vtáčej kriminality priamo ovplyvnia aj tento druh.

Na základe identifikovaných hrozieb a problémov boli formulované nasledujúce konkrétne ciele, splnenie ktorých napomôže zvládnuť rastúci výskyt konfliktov medzi človekom a orlom kráľovským v regióne:

 1. Znížiť priame nepriaznivé dopady prenasledovania (prípadov prenasledovania) na populáciu orla kráľovského v panónskom regióne
 2. Zvýšiť šancu na odhaľovanie nelegálnych aktivít a vynesenie precedentných rozsudkov v prípadoch prenasledovania vtáctva
 3. Zvýšiť informovanosť zainteresovaných strán o nadhodnotených vplyvoch dravých vtákov na poľovnú zver/živočíchy a o alternatívnych metódach poľovného hospodárenia, ktoré sú priaznivé pre orla kráľovského
 4. Zvýšiť informovanosť verejnosti o význame ochrany orla kráľovského a o možných dôsledkoch prenasledovania.

Všetky ciele projektu budú splnené prostredníctvom nasledujúcich 13 aktivít:

Copyright © 2015. All Rights Reserved.