nase en dravce2

nase en sovy2

r.2023

Tlačové správy r. 2023

Šesť jedincov vzácneho sokola bude sledovaných prostredníctvom vysielačiek

Sledovanie jedincov rôznych vtáčích druhov prostredníctvom satelitnej alebo rádiovej telemetrie prinieslo mnohé vzácne poznatky. Pomocou tejto metódy, kedy je možné sledovať pohyb jedincov v zásade nepretržite v online prostredí, sa podarilo získať unikátne dáta o pohybe, lovn‎ých teritóriách, migračných trasách, ale aj nebezpečenstvách, ktorým musia zväčša mladé jedince čeliť. Na južnom Slovensku bolo tento rok označených šesť mláďat vzácneho sokola rároha satelitnými vysielačkami, ktoré budú poskytovať aktuálne informácie o mieste ich výskytu. Projekt Vysielačky na pomoc vzácnym sokolom podporil Nadačný fond SEPS v Nadácii Pontis.

Read more ...

SEPS v spolupráci s OZ Ochrana dravcov na Slovensku revitalizuje územie biotopov na Záhorí

Elektrické vedenia sa stali súčasťou krajiny okolo nás. Len na Slovensku dosahuje ich dĺžka asi
35 tisíc km, celosvetovo je to viac ako 60 miliónov kilometrov. Ich výstavba a prítomnosť mení vizuálne vnímanie krajiny, má za následok rozdeľovanie biotopov a vznik bariér v rámci tzv. ochranného pásma, ktoré je určené na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky elektrickej siete. Práve tieto územia pod vedeniami môžu v krajine plniť dôležitú úlohu pri podpore prežitia mnohých druhov plazov, obojživelníkov, cicavcov a vtákov a zmierniť tak negatívne dopady klimatických zmien na biotopy.

Read more ...

Sokoly kobcovité sa vrátili - preleteli vyše 7 tisíc kilometrov

Po dlhej, viac než 7000 kilometrovej ceste, sú späť. Sokoly kobcovité prileteli zo zimovísk na jedinú známu hniezdnu lokalitu na Slovensku. Odborníci z Ochrany dravcov na Slovensku ich prílet pozorne sledujú a  pripravujú podmienky na to, aby sokoly zahniezdili v čo najvyššom počte. Nášho najviac ohrozeného sokola čakajú nové hniezdne búdky, aj lepšia dostupnosť potravy, napríklad vďaka poliam s prírode blízkym hospodárením.

Read more ...

Sovy opustili sídliská, najviac ich zimovalo v Trebišove

Sovy, myšiarky ušaté, opustili svoje zimoviská. Väčšina z nich zimu strávila priamo v mestách. Počas dňa oddychovali na stromoch v blízkosti škôl, kostolov či v rodinných záhradách neraz desiatky jedincov. Odborníci z Ochrany dravcov na Slovensku, ktorí v spolupráci s verejnosťou zbierali informácie o počte zimujúcich myšiarok, už poznajú výsledky.

Read more ...

Copyright © 2015. All Rights Reserved.