nase en dravce2

nase en sovy2

r.2022

Tlačové správy r. 2022

Zaujímavosti z tohtoročného monitoringu dravcov a sov

Každý rok sú voľne žijúce dravé vtáky a sovy predmetom terénneho monitoringu a praktickej činnosti odborníkov z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku. Na výnimočnosť dravých vtákov nezriedka poukážu zaujímavosti, s ktorými sa stretávajú. V roku 2022 to bolo napríklad spoločné hniezdenie rozprávkovej sovy a sokola myšiara, návrat 17 ročnej samice orla krikľavého, rekordný počet mláďat orla kráľovského či sokola rároha a viac než 1000 zimujúcich myšiarok ušatých. Tieto príjemné výsledky dosahujú ornitológovia aj vďaka dlhodobému programu 3DodZSE, aktuálne s podporou Nadácie ZSE.

Read more ...

Vtáky nepoznajú hranice

Elektrické vedenia sú neoddeliteľnou súčasťou funkčnej modernej spoločnosti. Vzájomné interakcie vtáctva s elektrizačnou sústavou sú celosvetovo pozorované od samotného počiatku elektrifikácie. Zahŕňajú predovšetkým úhyny a úrazy po zásahu elektrickým prúdom, prípadne po náraze. Na základe aktuálnych poznatkov sa vďaka spolupráci všetkých zainteresovaných strán neustále aktualizujú technické štandardy, inovujú konštrukčné riešenia, ochranné prvky či ďalšie spôsoby prevencie úhynov a úrazov. Cieľom je dosiahnuť rovnováhu medzi uspokojením životného štandardu obyvateľov a záujmom ochrany voľne žijúcich druhov vtáctva. 

Read more ...

Na historických hniezdiskách sokola rároha inštalujeme nové búdky

V rámci medzinárodného projektu LIFE Danube Free Sky, Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSD) v spolupráci s organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku realizujú inštaláciu 20 nových hniezdnych búdok, tentokrát premiérovo na stožiaroch distribučných vedení 110 kV napätia v oblasti nížin medzi Novými Zámkami a Štúrovom.  

 Sokol raroh 2

Read more ...

Copyright © 2015. All Rights Reserved.