nase en dravce2

nase en sovy2

r.2020

Tlačové správy r. 2020

Neskoré hniezdenie plamienky driemavej - mláďatá vyletia až v polovici novembra

dospela plamienka dravce.sk S.Harvancik 550Plamienka driemavá je v súčasnosti najvzácnejšou a najviac ohrozenou sovou, aká u nás hniezdi. Ornitológovia prišli na kontrolu posledného tohoročného, ešte hniezdiaceho páru s malými očakávaniami. Daždivé obdobie v predošlých dňoch bolo totiž veľkým rizikom, ktoré mohlo spôsobiť vytopenie polí s kľúčovou korisťou.

Read more ...

Za nižší počet mláďat najvzácnejšieho sokola môže menej potravy

sokol cervenonohy samica JChavko dravce.skSokol červenonohý je najvzácnejším druhom sokola, aký hniezdi na území Slovenska. Po tom, ako sa jeho populácia v roku 2012 ocitla na hranici vyhynutia (žiadne potvrdené hniezdenie), sa odborníkom podarilo zabrániť najhoršiemu. Počet hniezdiacich párov tohto zaujímavého a atraktívneho dravca začal postupne rásť.

Read more ...

Vedenia vysokého napätia, do ktorých naráža vtáctvo, budú bezpečnejšie

Prenosove vedenieNa Slovensku je 35 tisíc kilometrov nadzemných elektrických vedení. Tvoria relatívne hustú sieť a pokrývajú značnú časť nášho územia. Za pomerne krátke obdobie ich existencie sa vtáctvo nedokázalo novým prekážkam vo svojom prostredí prispôsobiť, preto dochádza k stretom, z ktorých väčšina má fatálne dôsledky. Je to daň za naše pohodlie.

Read more ...

Bez pomoci ľudí by sokol rároh na Slovensku vyhynul

rarohy DNAPred tridsiatimi rokmi hniezdilo na Slovensku len niekoľko párov, ohrozených vykrádaním hniezd, ťažbou lesných porastov – prirodzeného hniezdneho prostredia a zánikom pasienkov, kde žili sysle – častá korisť. Hniezda sa strážili, ostalo u nás niekoľko párov. Ak by zmizol úplne, jeho návrat by bol veľmi ťažký. Reč je o sokolovi rárohovi. U nás patrí medzi najvzácnejšie druhy, populácia je veľmi krehká a odkázaná na pomoc človeka.

Read more ...

Copyright © 2015. All Rights Reserved.