nase en dravce2

nase en sovy2

Sídliská ožili vtáčím spevom viac ako inokedy – hniezdenie je v plnom prúde

 

Príroda v meste sa riadi podobnými zákonitosťami, ako kdekoľvek inde. Platí to i pre vtáctvo - potrebuje potravu, úkryt, priestor na hniezdenie, mláďatá vyžadujú starostlivosť a ochranu pred vonkajšími vplyvmi. Viaceré druhy našli v intraviláne útočisko pred prenasledovaním a stratou svojho životného prostredia vo voľnej krajine, iné sa tu jednoducho cítia rovnako dobre, ako inde. Najväčšou pomocou je, keď ich necháme nerušene hniezdiť a odchovať potomstvo.


„V mestách a obciach na Slovensku pravidelne hniezdi viac ako 50 druhov vtáctva. Výrazný je spev sýkorky veľkej i belasej, drozda čierneho, krákanie vrán, húkanie sov, hrkútanie hrdličky záhradnej či holuba hrivnáka, čvirikanie vrabcov. Niektoré druhy sú vnímané neutrálne, resp. o nich ani nevieme, z iných sa tešíme, pomáhame im prikrmovaním či vodou v horúcich dňoch. Viaceré druhy sú však v nemilosti, pretože častejšie vstupujú do života ľudí. Pomerne často sa nás ľudia pýtajú na straky či vrany, nezriedka sa im zdajú agresívne, keď lietajú veľmi blízko človeka alebo venčených psov. V takýchto situáciách majú pravdepodobne hniezdo tam, kde sa pohybujeme. Ak odídeme, nebudú nás nasledovať,“ informuje Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku.


„Tento rok nás o niečo viac ľudí informovalo o húkaní sov blízko ich rodinného domu alebo paneláku. Ide najčastejšie o myšiarku ušatú. Sama si hniezdo nepostaví, zapáči sa jej v stavbe vrany alebo straky pod našimi oknami. Najviac zhovievavosti ocení v čase výchovy mláďat, ktoré sa hlasným pískaním dožadujú potravy,“ hovorí Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku.


„Podobne veľa trpezlivosti a kľud na hniezdenie vyžaduje sokol myšiar, známy výraznými hlasovými prejavmi – typickým škriekaním hniezdneho páru i mladých jedincov. Ani on si nevytvára vlastné hniezdo, stačí mu vetrací otvor, kvetináč, dokonca parapet. Distribúciu a počet párov tohto druhu zisťujeme už tretí rok v spolupráci s verejnosťou, prostredníctvom stránky www.dravce.sk/postolka, kde sú i kompletné informácie. V minulom roku poskytlo 55 ľudí údaje o 65 hniezdach, v 19 mestách a obciach z nich vyletelo aspoň 130 mláďat. Vďaka týmto informáciám môžeme realizovať adopcie opustených mláďat, pomôcť pri ochrane nestabilných hniezd, resp. inštalácii búdok, dlhodobo sledovať trend populácie, či zlepšovať vzťah ľudí k sokolím susedom,“ uzatvára Deutschová.

 

Doplňujúce informácie:

  • Za informáciu o hniezde sokola myšiara, poskytnutú cez www.dravce.sk/postolka, získajú traja výhercovia poukážku do internetového obchodu.
  • Vtáctvo na vodných plochách (labute, rôzne druhy kačíc) sa často stáva obeťou ľudskej záľuby vo vášnivom prikrmovaní, žiaľ spravidla nevhodnou potravou, najčastejšie pečivom. I keď možno so zámerom pomôcť, môžeme vtákom privodiť vážne zdravotné problémy, dokonca s rizikom úhynu. Ide totiž o energeticky prázdne potraviny, ktoré vtákom zaplnia žalúdok, ale neposkytnú im potrebné živiny.
  • S lastovičkou a belorítkou je niekedy zamieňaný dážďovník obyčajný. Jeho krik nám robí v mestách spoločnosť počas teplých jarných dní, zo zimovísk prilieta koncom apríla, resp. začiatkom mája. Hniezdi v rôznych škárach a dutinách budov, čo sa mu stáva osudným napríklad pri zatepľovaní panelákov. Riešením, tak ako i v prípade netopierov, sú špeciálne búdky na novej fasáde, slúžiace ako náhradné hniezda.

 

Tlačové správy r.2019

Copyright © 2015. All Rights Reserved.