nase en dravce2

nase en sovy2

Na Slovensku hniezdi kriticky ohrozený sokol červenonohý

Tlačová správa   V Bratislave, 28.júna 2016 Samec
Ornitológovia potvrdili hniezdenie sokola červenonohého, ktorý je na Slovensku kriticky ohrozený. Začiatok starostlivosti o potomstvo je tento rok posunutý a to pre nepriaznivé počasie a nedostatok potravy. Momentálne sedia na znáške 3 samice, s napätím sa očakáva, či zahniezdi ešte ďalší pár. Pre úspešné vyvedenie mláďat potrebuje najkrajší dravec na Slovensku počasie bez veľkých búrok, ktoré môžu spôsobiť zhodenie hniezda, vyfúknutie mláďat či úbytok hmyzu.


„Sokoly červenonohé trávia zimu v subsaharskej Afrike, k nám prilietajú najmä v máji. Tento rok sme ich u nás pozorovali už koncom apríla. Živia sa predovšetkým hmyzom (kobylkami, koníkmi) a hlodavcami. Pre chladné dni v máji a nedostatok potravy bolo hniezdenie oneskorené – tri samice ešte len začali sedieť na znáške. Sokoly sú známe tým, že si vlastné hniezdo nestavajú, ale využívajú hniezda iných vtákov – predovšetkým krkavcovitých druhov (akými sú straka, havran, či vrana). Vo vybraných lokalitách sa podarilo nadviazať spoluprácu s poľovnými združeniami, ktoré nebudú realizovať vo svojich revíroch odstrel krkavcovitých druhov vtákov, pretože je na ne sokol hniezdne naviazaný. Význam opatrenia sa nám hneď potvrdil – po viac ako 10 rokoch zahniezdila jedna samica v hniezde vrany, ďalšie dve v pripravených búdkach,“ hovorí Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku.


„V kontrole hniezd budeme pokračovať a uvidíme, či sa ešte vytvorí nejaký pár. Pre tento druh je typické, že sa živí predovšetkým hmyzom a práve jeho dostatok je potrebný pre úspešné vyhniezdenie. Na Slovensku je kriticky ohrozený, v posledných rokoch tu úspešne hniezdili len jeden až tri páry, pričom len v nedávnej minulosti - ešte pred dvadsiatimi rokmi, sme sa tešili až zo 70 párov. Počet vyvedených mláďat závisí aj od priaznivého počasia – silné a dlhotrvajúce búrky môžu spôsobiť zhodenia hniezda, vyfúknutie mláďatka, ale aj nedostatok hmyzu. Minulý rok vyviedol jediný pár 4 sokolíky, veríme, že tento rok bude pre nášho fešáka medzi dravcami priaznivejší,“ uzatvára Roman Slobodník.

 

Pre viac informácií prosím kontaktujte: Roman Slobodník, 0907 026107, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Doplňujúce informácie:
Viac informácií o projekte LIFE11 NAT/HU/000926 Ochrana sokola červenonohého v Karpatskej kotline sa dozviete na web stránke www.falcoproject.eu

Projekt bol podporený Európskou úniou v rámci programu LIFE a významnou mierou prispieva k zlepšeniu podmienok kritériových druhov vtákov v územiach siete Natura 2000.

Tlačové správy r.2016

Copyright © 2015. All Rights Reserved.