nase en dravce2

nase en sovy2

Exkurzie predstavujú verejnosti prírodné poklady Záhoria

Tlačová správa - Bratislava, 26.5.2011

orliak morsky_JChavko2 Príroda ponúka v súčasnom období na obdiv svoje krásy v tej najpríťažlivejšej podobe. Na Záhorí patria k najatraktívnejším lokalitám nepochybne mokrade pozdĺž rieky Morava. Úsek rieky od obce Brodské po sútok s Dunajom pri Devíne, je zapísaný do svetového Zoznamu mokradí medzinárodného významu v zmysle Ramsarkého dohovoru, ku ktorému pristúpila aj Slovenská republika. Takzvané Ramsarské lokality sú mokrade medzinárodného významu, ktorých ochrana si vyžaduje zvýšenú pozornosť, najmä z hľadiska vodného vtáctva.

P1010826_zmens

Organizácia Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) je partnerom projektu, realizovaného v rámci programu slovensko–rakúskej spolupráce, ktorého cieľom je nielen ochrana týchto lokalít, ale tiež ich predstavenie verejnosti. „Pripravili sme niekoľko programov pre širokú verejnosť a pre školy, v podobe exkurzií do najkrajších zákutí územia. Exkurzie sú zamerané na pozorovanie dravcov a sov, vyskytujúcich sa v tejto oblasti, ale aj iných druhov vtákov. Návštevníci sa tiež dozvedia množstvo ďalších zaujímavých informácií. Niektoré vzácne druhy je možné pozorovať len v tejto časti Slovenska.“ – informuje Lucia Deutschová z RPS. V tomto období sú vychádzky najatraktívnejšie, pretože je možné pozorovať mláďatká rôznych druhov vtákov v ich prirodzenom prostredí, pri prvých krokoch či letoch.

P1190657_zmensCieľom exkurzií je, prostredníctvom špeciálne pripravených programov, predstaviť najzaujímavejšie lokality Záhoria a vyzdvihnúť ich význam z hľadiska vysokej biodiverzity. Počas každej vychádzky je zabezpečený odborný výklad kvalifikovaného sprievodcu. „Exkurzie sú pre účastníkov tento aj budúci rok bezplatné, treba sa len vopred nahlásiť. Záujemcom zašleme aj ponukový leták so základnými údajmi o exkurziách, ktorý bude zverejnený aj na našej web stránke.“ – uzatvára Deutschová.

Exkurzie sú realizované v rámci projektu „Kooperácia v ramsarskom manažmente nív v oblasti Moravy a Dyje“, spolufinancovaného z Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013.

- KONIEC –

Ďalšie informácie a kontakt v prípade záujmu o účasť na exkurzii: Andrej Popovič, RPS, 0904467942

Tlačové správy r.2011

Copyright © 2015. All Rights Reserved.