nase en dravce2

nase en sovy2

Búrky sú hrozbou aj pre orly kráľovské

 Búrky, spojené so silným nárazovým vetrom, ktoré sa minulý týždeň prehnali západným Slovenskom ohrozujú i vzácne orly kráľovské. Na Slovensku hniezdi len 40 párov týchto majestátnych dravcov. Hniezda si stavajú často vo vrcholových častiach koruny stromu, aby mali k nemu bezpečný prílet. Práve takéto otvorené hniezda sú vystavené nepriaznivým vplyvom počasia.

„Najväčšou hrozbou sú v týchto dňoch silné búrky a víchrice, ktoré dokážu mláďatá doslova sfúknuť z hniezda. Stáva sa to najčastejšie vo chvíli, kedy mláďa v snahe udržať sa na vetrom rozkývanom hniezde roztiahne krídla a poryv vetra ho zhodí“ približuje Michal Noga z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku. V týchto dňoch ochranári kontrolujú všetky hniezda orlov kráľovských a zisťujú škody napáchané víchricou.

„Našťastie sme túto hniezdnu sezónu nezaznamenali žiadny úhyn mladého orla, zapríčinený extrémnym počasím. Minulé roky však boli zaznamenané viaceré prípady, kedy mláďatá po páde z hniezda uhynuli, alebo sa ťažko zranili.

 Väčšou hrozbou je však pre dravé vtáky nelegálna činnosť človeka – vykrádanie hniezd, usmrcovanie a rušenie fotografmi. Viaceré hniezda majú vyhlásené ochranné zóny, aby sme predišli ich zničeniu pri lesohospodárskych zásahoch“. 

Mladé orly kráľovské by mali svoje hniezda definitívne opustiť do konca júla. Dovtedy budú ornitológovia v pohotovosti.

Ďalšie informácie poskytne:
Michal Noga , 0911 339 193 

Tlačové správy r.2009

Copyright © 2015. All Rights Reserved.