nase en dravce2

nase en sovy2

Ďalšie prípady vystreľovania hniezd

Nelegálne vystreľovanie hniezd, ktoré v polovici mája zistili členovia mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku v katastrálnom území Sokolce, má bohužiaľ pokračovanie s omnoho väčším rozsahom. Po kontrole lokality pracovníkom Štátnej ochrany prírody pribudlo k dvom známym prípadom (sokol rároh, myšiarka ušatá) osem nových.

Neznámy páchateľ opäť použil brokovú zbraň, s ktorou z bezprostrednej blízkosti strieľal do vraních hniezd. Na trojkilometrovom úseku stromoradia po ňom zostali usmrtené tri hniezdiace myšiarky ušaté, ale i dve, len niekoľkodňové mláďatá sokola myšiara a jedno mláďa vrany túlavej. V každom usmrtenom jedincovi bola röntgenovým vyšetrením potvrdená prítomnosť brokov.

Celková spoločenská hodnota usmrtených jedincov, ktoré boli doposiaľ na lokalite nájdené, už dosiahla 224.000,- Sk. Páchateľ svojím konaním porušil zákon o ochrane prírody a krajiny (myšiarka ušatá i sokol myšiar sú zákonom chránené živočíchy) ale aj poľovný zákon, pretože použil nelegálny spôsob usmrcovania - vystreľovanie hniezd.

"Nemenej vážna je však i etická rovina konania páchateľa. Veď vystreľovať hniezda s niekoľkodňovými mláďatami sokola myšiara, či zastreliť myšiarku zahrievajúcu znášku je popretím akejkoľvek etiky, obdivu a lásky k prírode." dodáva Michal Noga z Ochrany dravcov na Slovensku.

Trestné oznámenie na neznámeho páchateľa bolo rozšírené o zistené prípady.

Podrobnejšie informácie k prípadu a viac fotodokumentácie:

Mgr. Michal Noga
Ochrana dravcov na Slovensku
tel. 02 / 555 73440, mob. 0911 339 193, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tlačové správy r.2007

Copyright © 2015. All Rights Reserved.