nase en dravce2

nase en sovy2

Mláďa sokola rároha dostane druhú šancu

V maďarskom meste Ostrihom (Esztergom) sa 2. novembra 2006 o 11.00 hod. uskutoční pri moste Márie Valérie, na parkovisku Nyírfa-Breza, tlačová konferencia, na ktorej bude verejnosti predstavený bilaterálny projekt na ochranu sokola rároha. V deň tlačovej konferencie slovenská strana odovzdá mláďa späť do rúk maďarských ornitológov. Mláďa sokola rároha, ktorý bol podľa ornitologického krúžku identifikovaný ako mláďa z hniezda v blízkosti mesta Farád, bolo nájdené neďaleko Hradca Králove, 314 km od svojho rodného hniezda so zlomeným krídlom. V spolupráci s rehabilitačnou stanicou v Jaromeři sa mláďa podarilo zachrániť.

Sokol rároh je v rámci svojho rozšírenia v celom areáli výskytu v Európe najohrozenejším druhom dravca. Odhaduje sa, že celková početnosť poklesla až o 80 – 90%, celú populáciu tvorí už len okolo 600 párov. Po strate biotopov sú posledné jedince decimované najmä vykrádaním hniezd a nezákonným obchodom. Z dôvodu naliehavej potreby uplatňovania európskeho rozmeru ochrany prírody predložila Správa Národného parku Bükk v Maďarsku projekt zameraný na podporu a zefektívnenie prebiehajúcich aktivít na posilnenie maďarskej a slovenskej populácie sokola rároha. Partnerom projektu je okrem 12 organizácií z Maďarska aj Slovenská republika, zastúpená Štátnou ochranou prírody SR, Ochranou dravcov na Slovensku, Slovenskou ornitologickou spoločnosťou/Birdlife Slovensko a Západoslovenskou energetikou, a.s..

Dňa 1. októbra bol projekt s názvom „Ochrana sokola rároha v Karpatskej kotline“ oficiálne zahájený. Bude spolufinancovaný z programu Európskej komisie Life-Nature. Hlavným zámerom projektu je zlepšenie ekologických podmienok druhu, najmä potravnej a hniezdnej ponuky, ďalej eliminácia faktorov ohrozenia a rozširovanie spolupráce so zainteresovanými odbornými skupinami v oboch krajinách.

Projekt na ochranu sokola rároha je rovnako ako most Márie Valérie symbolom porozumenia a spolupráce oboch krajín, čo podmienilo aj výber miesta na uskutočnenie tlačovej konferencie s mottom „Vtáky nepoznajú hranice“.

Tlačovú konferenciu bude moderovať významný maďarský ornitológ József Fidlóczky. V prípade nepriaznivého počasia sa miesto konania tlačovej konferencie presunie pod zastrešenú terasu neďalekej reštaurácie.

Tlačové správy r.2006

Copyright © 2015. All Rights Reserved.