nase en dravce2

nase en sovy2

Nelegálny zástrel troch orlov skalných v južných Alpách

Komitee gegen den Vogelmord - Committee against Bird Slaughter Bonn/Milan 21.11.2005

V sobotu bol zadržaný pytliak, ktorý nelegálne chytal spevavce s 220m dlhou sieťou. Členovia nemeckej organizácie "The Committee against Bird Slaughter" naňho upozornili políciu. Pri domovej prehliadke našli ďalšie zariadenia na nelegálny odchyt, nelegálne držanú zbraň a viac ako 50 pascí a tiež mrazničku preplnenú usmrtenými chránenými vtákmi. Pod vrstvou viac ako 100 vtákov našli 120 kg zveriny a tri čerstvo zastrelené orly skalné.

Orly skalné sú prísne chránené v celej tejto oblasti. Na sklonku minulého storočia boli dôsledkom poľovania pytlačenia skoro vyhubené. Tento prípad ukazuje, že tieto časy sa ešte neskončili. Polícia a členovia organizácie veria, že vtáky boli zastrelené pre účeli ďalšieho predaja ako vypchaté trofeje. Cena vypchatého orla skalného na čiernom trhu dosahuje hodnotu 5000 Euro. Spevavce sú často predávané do reštaurácií a mäsiarstiev ako gurmánska špecialita.

Tlačové správy r.2005

Copyright © 2015. All Rights Reserved.