nase en dravce2

nase en sovy2

Vzácny sokol rároh - ďalšia obeť ľudskej krutosti

V okrese Trnava neznámy páchateľ zmaril hniezdenie vzácneho druhu - sokola rároha, najohrozenejšieho dravca Európy. V hniezdnej búdke umiestnenej na stožiari vysokého napätia boli pri kontrole zistené otvory po streľbe z brokovej zbrane a tri opustené zachladnuté vajíčka.

"S veľkou pravdepodobnosťou došlo k nezákonnému odstrelu druhu, ktorý je na Slovensku ohrozený zánikom." tvrdí Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku.

Sokol rároh sa dostal medzi celosvetovo ohrozené druhy po tom, čo jeho populácia poklesla najmä na hniezdiskách v strednej Ázii, kde sú rárohy predmetom nekontrolovaného obchodu hlavne na sokoliarske účely. V celej Európe hniezdi iba do 600 párov.

Štátna ochrana prírody SR a Ochrana dravcov na Slovensku realizuje so Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou (SEPS) projekt na záchranu tohto kriticky ohrozeného sokola. "Na našom území v tomto roku hniezdi posledných 15 párov." dodáva Chavko.

Na neznámeho páchateľa bolo podané trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu.

Nezákonné odstrely sú jednou s foriem vtáčej kriminality, ktorú možno považovať za vážny celosvetový problém. Najčastejšími obeťami prenasledovania sú bohužiaľ dravé vtáky a sovy a neraz ide o kriticky ohrozené druhy. Ich nenahraditeľný význam v prírode je stále v pozadí nezmyselnej a hlboko zakorenenej predstavy o dravcoch ako škodnej zveri.

Bližšie informácie:

Jozef Chavko, Ochrana dravcov na Slovensku /RPS/ tel.: 02 64283984, 0903 768 394, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tlačové správy r.2005

Copyright © 2015. All Rights Reserved.