nase en dravce2

nase en sovy2

Západoslovenská energetika, a. s. chráni dravce na Slovensku

Investíciou vo výške 10 miliónov SK vstúpila spoločnosť Západoslovenská energetika, a. s., (ZSE) do programu partnerskej spolupráce verejno-súkromného sektoru zameraného na ochranu vtáctva na Slovensku. Projekt pri príležitosti otvorenia výstavy "Orol - bez koruny a predsa kráľom" predstavili koordinátori projektu - organizácia Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) a Štátna ochrana prírody. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov programu Európskej komisie "LIFE - Nature".

Výstava "Orol - bez koruny a predsa kráľom", ktorú v piatok otvorili v Slovenskom národnom múzeu na Vajanského nábreží v Bratislave pri príležitosti Dňa vtáctva, zoznamuje slovenskú verejnosť s výskytom jedného z najohrozenejších živočíšnych druhov v Európe - s orlom kráľovským (Aquinas heliaca). Podľa Jozefa Chavka, predsedu RPS, v celej Európe hniezdi už len asi 300 párov tohto dravca, pričom 120 z nich žije na území Maďarska a v nížinách juhozápadného a východného Slovenska.

"Zapojenie ZSE do programu LIFE-Nature je z našej strany v podstate len pokračovaním spolupráce s ochranármi v tejto oblasti, tentoraz na ešte užšej báze", povedal Ing. Andrej Devečka, člen predstavenstva spoločnosti zodpovedný za oblasť distribúcie. "Už v minulosti sme preukázali, že ochrana vzácnych druhov nám nie je cudzia. Ako príklad môžem uviesť okamžitú montáž ochrán pred dosadaním vtákov na stĺpy vysokého napätia v okolí Čachtíc. Ochrany boli namontované 2 dni po nahlásení výskytu hniezdiaceho páru orlov v tejto oblasti".

Počas trojročného trvania projektu bude ZSE úzko spolupracovať s ODS pri sledovaní rozsahu habitatu orla kráľovského a montovať ochranné tŕne nielen na stĺpoch nových, resp. opravovaných vedení VN, ale zameria sa aj na tie, ktoré sa nachádzajú na území výskytu ohrozeného dravca. K spolupráci sa využije grafický informačný systém ZSE, ktorý mapuje linky elektrických vedení. Získa sa tak lepší prehľad o jednotlivých opatreniach k ochrane vtáctva na území celého kraja.

www.zse.sk

Tlačové správy r.2005

Copyright © 2015. All Rights Reserved.